Boeken

Het bestaan van predikanten draait voor een belangrijk deel om boeken en levert regelmatig ook een aantal nieuwe exemplaren op. De komende tijd willen we een aantal aanbieden. Belangstellenden kunnen hierover mailen en de boeken desgewenst in Hoogeveen of Utrecht afhalen. Prijzen zijn exclusief eventueel benodigde verzendkosten. Tenzij anders aangegeven verkeren de boeken in een goede conditie. Doe er uw voordeel mee.


titel auteur jaar van uitgave pagina's vraagprijs
Geloof en politiek, Confessionele partijvorming in Friesland Abma, Gerben 1980 530 € 12,00
Nieuw Kerkelijk Handboek Alphen Van 1964 € 7,00
Nieuw Kerkelijk Handboek Alphen Van 1967 € 7,00
Nieuw Kerkelijk Handboek Alphen Van 1974-1975 € 7,00
Nieuw Kerkelijk Handboek Alphen Van 1977 € 7,00
Nieuw Kerkelijk Handboek Alphen Van 1979 € 7,00
Nieuw Kerkelijk Handboek Alphen Van 1982 € 7,00
Nieuw Kerkelijk Handboek Alphen Van 1985 € 7,00
Feestgave Abm. Des Amorie van der Hoeven 25 jarige ambtsbediening Amorie van der Hoeven, A. 1852 32 € 2,00
Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan Andel, C.P. van 48 € 2,00
Oud Israel (12 delen) Baarslag, D.J. € 15,00
Gods groote barmhartigheid Bakker, D. 1932 102 € 3,00
Johannes Wichelhaus Balke, W.  2000 97 € 6,00
Wegen en gestalten in het Gereformeerd Protestantisme Balke, W. e.a. 1976 310 € 10,00
Cantemus Voetiani 1899-1999 Bank, J.H. vd e.a. 1999 128 € 12,00
Het gesprek in den nacht Barkey Wolf, A.G. 159 € 2,00
Worterbuch zum Neuen Testament Bauer, Walter  1928 1436 € 9,00
Handeling bij onderwijs in christelijken godsdienst Bavinck, H. 1913 251 € 2,00
De offerande des Lofs Bavinck, H. 83 € 2,00
Alzoo wies het Woord (voortgang evangelie in dagen van Paulus Bavinck, J.H. 1960 236 € 1,00
Mensen rondom Jezus Bavinck, J.H. 1948 167 € 2,00
J.H. Gunning, een theologisch portret Beker, E.J. 1979 144 € 2,00
Genade voor genade (2e jaargang) (51 preken) Berg, K.J. van den/Timmer, J.J. 1928 453 € 9,00
Met open vizier, gesprek met prof. J. Kamphuis Bergwerff, Peter 1987 128 € 5,00
Handboek Catechetiek Berkelbach van der Sprenkel, S.F.H.J. 1946 390 € 4,00
Voorbij Domineesland Berkhof, H. 198 € 3,00
Om t eeuwig welbehagen Beveren, J.C. van 1986 188 € 6,00
Halve eeuw strijd en opbouw Beversluis, K.A. 1953 243 € 8,00
Kerkvoogden in verzet, Leersumsche Quaestie Blankestijn, C. 1998 227 € 4,00
Met Hem alleen, dagboek voor persoonlijke meditatie Blink, J. van den 264 € 2,00
De Geest en het werk in de kerk Boer, C. den 1996 183 € 10,00
Levensoverwinning, paraphrase van het boek Prediker Bondt, A. de 64 € 2,00
De Kerk van de Hervormde Gemeente te Benschp Boon, J.G.M. 1960 96 € 1,00
commentaar Nieuwe Testament Bottenburg 1950 18 delen € 100,00
Grondstellingen over vloekwaardigen zondaars regtvaardiging voor God Brahe, J.J. 1761 55 € 4,00
Schets der kerkgeschiedenis in tabellen Brouwer, A.M. 1936 56 € 6,00
Herman Venema, Theoloog in tijd der verlichting Bruine, J.C. de 196 € 8,00
Reddende liefde Budding, D.J. 2000 87 € 6,00
Daar gaat een dominee voorbij Buskes, J.J./Ross, Nico 1965 190 € 3,00
Commentaar 1 en 2 Thessalonicensen Calvijn, Johannes 1890 540 € 15,00
Commentaar Romeinen, Galaten, Corinthe, Efeze, Filippensen, Colossensen Calvijn, Johannes 1888 1200 € 30,00
Commentaar Handelingen (2 delen) Calvijn, Johannes 1899 960 € 20,00
Commentaar Johannes Calvijn, Johannes 1908 875 € 15,00
Commentaar Mattheus, Markus, Lukas Calvijn, Johannes 1090 € 25,00
Commentaar Hosea, Joel Calvijn, Johannes 1905 536 € 10,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1900 € 4,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1906 € 4,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1907 € 4,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1916 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1921 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1922 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1923 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1924 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1925 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1926 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1927 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1928 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1929 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1935 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1939 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1956 € 3,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1970 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1974 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1975 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1976 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1977 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1978 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1979 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1980 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1981 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1982 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1983 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1984 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1985 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1986 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1987 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1988 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1989 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1990 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1991 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1992 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1993 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1994 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1995 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1996 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1997 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 1998 € 2,00
Jaarboek van de Christ. Geref. Kerken CGK 2000 € 2,00
Twaalftal leerredenen vrije stoffen Cloux, A.P.A. du 1889 200 € 6,00
Hervormd blijven: waarom en hoe? Comite behoud nhk 2003 46 € 4,00
Vloek en Zegen, twee boetpredikatien 1675 Costerus, Florentius 104 € 4,00
Van Recht en Genade (30e jaargang) (12 preken o.a. D.J. Budding) De Banier 141 € 4,00
Van Recht en Genade (jaargang 1979 12 preken o.a. J. Catsburg) De Banier 1979 142 € 4,00
Van Recht en Genade (jaargang 1974) (12 preken o.a. Catsburg/Huizinga De Banier 1974 162 € 4,00
Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament Dee, S.P/Schoneveld, J. 406 € 24,00
Thomas a Kempis, de navolging van Christus Dijk, Is. Van 1948 259 € 2,00
Uit de diepten, leerredenen Nederduitsche geref. Predikanten diversen 1887 846 € 25,00
De wonderlijke leiding Gods Duijtsch, C.S. 296 € 3,00
Komt en ziet Gods daden, Marius Verheij Duyster, A. 1999 54 € 2,00
Leer mij Uwe paden, dagboek E. van Meer 1945 398 € 6,00
Samuel Edelkoort, A.H. 191 € 2,00
De Openbaring van Johannes Edelkoort, A.H. 220 € 3,00
Pastoor Poncke Eekhout, Jan H. 264 € 2,00
Het heilig Woord (3 delen) Eggebeen, A.G. 412 € 12,00
Een prentenboek van toen Eggebeen, A.G. 1986 160 € 5,00
Jaarboek/dagboek elk elk 2002 € 2,00
Jaarboek/dagboek elk elk 2003 € 2,00
Bladen uit mijn levensboek, ds. C.J. Hoekendijk (1873-1948) End, Th. Van den 1993 227 € 9,00
De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961 End, Th. Van den 1985 799 € 29,00
Stichting Kerkgenootschap, ontstaan reglement 1818 voor evang. lutherse kerk Estie, P. 1982 270 € 7,00
Gij zijt Petrus, prediking 21-1-1940 Evenhuis, R.B. 1940 16 € 2,00
De roeping, een reformatorische bezinning Exalto, K. 1978 90 € 4,00
Gedachtenis ds. J.W. Felix Felix, J.W. 1899 106 € 6,00
Schisma 1944 in geschriften Gelderen, J. van/Veldman, R.H. 1994 182 € 4,00
De Saambinder (ingebonden) ger gem. predikanten 1978 € 5,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1995 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1996 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1997 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1998 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1999 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 2001 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1980 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1983 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1984 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1985 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1986 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1987 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1988 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1989 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1990 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1991 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1992 € 2,00
Kerkelijk Jaarboek Geref. Gemeenten Ger. Gem 1993 € 2,00
Het blijvende Woord Gereformeerde Bijbel Stichting 1985 258 € 10,00
Samen op weg in het spoor van de Heilige Geest Geuze, M.D. 1995 64 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1869 € 5,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1966 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1967 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1968 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1969 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1970 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1971 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1972 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1973 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1974 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1975 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1976 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1977 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1978 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1979 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1980 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1981 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1982 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1983 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1984 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1985 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1986 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1987 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1988 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1989 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1990 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1991 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1992 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1993 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1994 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1995 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1996 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1998 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 1999 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK 2000 € 2,00
Jaarboek Geref. Kerken GK  1964 € 2,00
Handboek Geref. Kerken Vrijgemaakt GKV 1946 € 10,00
Het geloof der vaderen Goor, N.Y. van 1946 388 € 4,00
Gereformeerden op zoek naar God Graafland, C. 1990 223 € 3,00
Preeken Groenewegen, H.Y. 1899 204 € 9,00
14 verzamelde predikatien Groenewegen, Johannes 328 € 7,00
Kohlbrugge en Kuyper in hun wederzijds contact Groot, K. 1955 224 € 6,00
Het heilig avondmaal in de practijk Haar, J. van der 1946 39 € 1,00
Gedenkt uw voorgangers (deel 2 1880-1915) Haas, Joh. De 1984 385 € 5,00
Nederlands hervormd kerkrecht Haitjema, Th.L. 1951 338 € 8,00
Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam Hartogh, G.M. den 173 € 5,00
Verborgenheden Gods en hare openbaring Heer, Johannes de 95 € 2,00
De toekomst des Heeren  Heer, Johannes de 48 € 2,00
Het 1000-jarig rijk Heer, Johannes de 52 € 2,00
Mijn weg naar het licht Hegger, H.J. 194 € 3,00
Goddelijke Waarheden Hellenbroek, A. 85 € 2,00
Van lijdzaamheid naar hoop, Oene en mkz Herik, A.J. van den e.a. 2001 76 € 6,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1936 € 9,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1937 € 9,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1938 € 9,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1940 € 12,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1946 € 5,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1947 € 5,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1948 € 5,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1949 € 5,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1950 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1951 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1952 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1953 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1954 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1957 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1958 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1959 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1960 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1961 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1962 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1965 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1971 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1972 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1973 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1974 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1977 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1978 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) herv. predikanten 1979 € 4,00
Gereformeerd Weekblad (ingebonden) 28 jaargangen herv. predikanten € 100,00
Woord en dienst (ingebonden) hervormd kerkewerk 1954 € 4,00
Woord en dienst (ingebonden) hervormd kerkewerk 1955 € 4,00
Woord en dienst (ingebonden) hervormd kerkewerk 1956 € 4,00
Woord en dienst (ingebonden) hervormd kerkewerk 1957 € 4,00
Woord en dienst (ingebonden) hervormd kerkewerk 1958 € 4,00
Woord en dienst (ingebonden) hervormd kerkewerk 1959 € 4,00
Woord en dienst (ingebonden) hervormd kerkewerk 1960 € 4,00
Woord en dienst (ingebonden) hervormd kerkewerk 1961 € 4,00
Woord en dienst (ingebonden) hervormd kerkewerk 1962 € 4,00
Woord en dienst (ingebonden) hervormd kerkewerk 1954-1962 € 20,00
Hoe men in het huis Gods moet verkeeren (2 preken) Hoedemaker, Ph.J. 1893 48 € 2,00
Ter gedachtenis Hoef, Jacob van de 1942 183 € 2,00
Hoe meer zielen, een dozijn preken Hoogstraten, G.G.S. van 151 € 3,00
Het leven onder de Meppeler toren Houdel, Jan 1993 160 € 5,00
De naakte boog Gods Huntington, W. 59 € 4,00
Bonifatius, leven en invloed Jelsma, Auke 2003 183 € 6,00
Aan stille wateren Jonker, G.J.A. 1910 109 € 3,00
Oud en wijs genoeg, bezinning bij het ouder worden Kats, W. 1999 143 € 4,00
De Bijbel heeft toch gelijk Keller, Werner 1956 440 € 4,00
Studeren en mediteren 100 schetsen uit de Heilige Schrift Kijftenbelt, F. 256 € 3,00
Wedergeboorte, de weg er naar toe Klein Haneveld, Ab 50 € 2,00
Het Reveil in Nederland Kluit, M. Elisabeth 1936 341 € 6,00
Neder over het Reveil (5 schetsen) Kluit, M. Elisabeth 167 € 5,00
Onder de schaduw Zijner hand, Boek Esther Knap, J.J. 1921 158 € 4,00
De lendenen omgord Knap, J.J. 1914 380 € 7,00
Godsdienstig Nederland Knappert, L. 1928 228 € 9,00
Twaalf twaalftallen leerredenen (1e en 2e twaalftal) Kohlbrugge, H.F. 1967 604 € 10,00
Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland Kok, J.H. 1939 154 € 4,00
Toen stelde de HEERE zich daar Koopmans, J. 1945 48 € 2,00
De tien geboden Koopmans, J. 1946 72 € 4,00
De dienst der genezing (10 zondagavondlezingen) Kraan, K.J./Leeuwen, P.C. van 1970 63 € 3,00
Willem Teellinck Kramp, J. 1979 60 € 2,00
Elisa de profeet Krummacher, F.W. 1915 176 € 1,00
Bevrijding Leiden (8 preken) Kuilman, D./Ottevanger, M., Touw, H.C. 1945 74 € 4,00
De gemeente gratie deel 1 geschiedkundig gedeelte (band los) Kuyper, A. 510 € 5,00
De gemeente gratie deel 2 leerstellig gedeelte (band los) Kuyper, A. 692 € 5,00
Gods postduif, het boek Jona Laar, W. van 2004 36 € 2,00
Macht ten voeten uit met en zonder schoudervulling Leenmans, Ph.J. 1986 174 € 2,00
Dominee D.A. van den Bosch Lijnden-van den Bosch, A.M.C. van 1946 239 € 4,00
Lucas 1-8 deel 1 Linde, D.M. van de 1998 219 € 6,00
Opgang en voortgang der reformatie Linde, prof. Dr. S. van der 1976 281 € 10,00
Toelichting en verweer Locher, J.C.S. 1908 191 € 4,00
De heerlijkheid van een waar christelijk leven Lodensteyn, Jodocus van heruitgave 208 € 8,00
Panorama der bewoonde aarde Lubach, D./Logeman, W.M. 1851 180 € 90,00
Het roepen van den wachter, 7 preken Lutge, B. 1902 130 € 6,00
Het huwelijk in het Oude Testament Maarsingh, B. 159 € 3,00
Klaagliederen van Jeremia Meijden, L.H. van der 212 € 2,00
Gods menigvuldige reddingen Middel, H.H. 112 € 1,00
Waar U ons zendt Mijnders-van Woerden, mw. M.A. 2007 175 € 10,00
Op het tweede plan Mink, G.J. 1995 296 € 5,00
Als een die dient uitgave Gemeenteblaadje Kortgene Miskotte, K.H. 1976 348 € 5,00
Bijbelsch ABC Miskotte, K.H. 1941 223 € 6,00
Gods vijanden vergaan Miskotte, K.H. 1945 29 € 3,00
Alzo zal geheel Israël zalig worden, preek Romeinen 11: 25-26 Monster, P.P.J. 1973 20 € 1,00
de hemel geopend (preken over Openbaring) Moor, J.C. de 1910 3 delen  € 12,00
Bekeering en eerste levensjaren B. Moorrees Moorrees, B. 1890 96 € 1,00
Waarom wij Protestant zijn en blijven Moulijn, C.D. 1949 160 € 3,00
De dagen van ouds, leven ouderling Pieter Kurvink Ned. Hervormde gemeente Ouddorp 2002 32 € 2,00
Van hetzelfde huisgezin Neven, J.P. 2006 262 € 10,00
Kerkscheuring in Kampen 1967 NGK Kampen 1967 158 € 3,00
Jaarboek ned. Herv. kerk nhk 1990 € 4,00
Jaarboek ned. Herv. kerk nhk 1991 € 4,00
Jaarboek ned. Herv. kerk nhk 1992 € 4,00
Jaarboek ned. Herv. kerk nhk 1993 € 4,00
Jaarboek ned. Herv. kerk nhk 1994 € 4,00
Jaarboek ned. Herv. kerk nhk 1995 € 4,00
Jaarboek ned. Herv. kerk nhk 1996 € 4,00
Jaarboek ned. Herv. kerk nhk 1997 € 4,00
Jaarboek ned. Herv. kerk nhk 1998 € 4,00
Jaarboek ned. Herv. kerk nhk 1999 € 4,00
Jaarboek ned. Herv. kerk nhk 2000 € 4,00
Kerkorde der Nederlandsche Hervormde Kerk NHK 1951 351 € 3,00
De belijdenis aller eeuwen Niftrik, G.C. van 1949 219 € 2,00
Gods Woord en der eeuwen getuigenis Noordtzij, A. 1936 528 € 9,00
De Korevaars Ooms, J.W. 1998 272 € 6,00
Waakt, houding tegenover Jehova-getuigen Oosterom, B. 1974 16 € 1,00
De koeienjongen van Kazorwe Oostrum, Jeanette van 2009 48 € 2,00
Heden en morgen Overeem, Jac. 120 € 2,00
Inleiding tot de Theologische Studie Oyen, H. van 1946 241 € 3,00
Liebe und Ehe Oyen, Hendrik van 1949 394 € 4,00
Zeven toespraken over Nederlandse Hervormde Kerk Paauwe, J.P. 1976 64 € 3,00
Aan zijne laatste gemeente Rotterdam Pierson, A. 1865 47 € 1,00
Wie is mijn naaste Poort, J.J. 1978 70 € 2,00
Als God geen antwoord geeft Poort, J.J. 23 € 2,00
Lerende hen onderhouden (zondag 25-52) Praamsma, L. 1960 177 € 4,00
De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795 Rasker, A.J. 1974 455 € 9,00
In leven en sterven des Heeren Redelijkheid, A. de 1979 49 € 1,00
Bart en Kees over Numeri 33 Reenen, G. van 1928 222 € 5,00
Bijbels Woordenboek (2 delen, van deel 1 is kaft los) Rhiem, E. ruim 2600 € 25,00
Kerkscheuring Ridderbos, J. 1944 32 € 2,00
Gerard Wisse Een profetisch prediker Rijke, J. de 1993 316 € 6,00
Het modernisme in Nederland Roessingh, K.H. 1926 256 € 2,00
Gemeentewerken leidraad kringbespreking Roscam Abbing, P.J. 44 € 2,00
Huis van Goud (beschrijving Tabernakel) Rouw, J. 52 € 1,00
Verhuld bestaan Ruler, A.A. van 1949 223 € 4,00
Eigentijdse vragen Runia, K. 1978 156 € 2,00
Geschiedenis der Westerse filosofie Russell, Bertrand 1984 774 € 14,00
Christus aan ingang, in doorgang, bij uitgang van lijden (3 delen) Schilder, K. 1930 1538 € 12,00
Nagelaten sporen kerkelijk leven Amsterdam Schouwenburg, N.G.J. van 1943 144 € 2,00
Handboek voor de heilige geschiedenis (2 delen) Sillevis Smitt, P.A.E. 1922 820 € 4,00
Antwoord mij HEERE Elia's gebeden Sliedregt, C. van 1977 149 € 4,00
Afscheid Baarn, intrede Ouderkerk aan den IJssel Sliedregt, J. van 1967 30 € 2,00
Leerboek der Heilige geschiedenis Snoek, I. 1943 238 € 3,00
Totdat Hij komt Spurgeon, C.H. 384 € 5,00
Brief aan Galatiers Stempvoort, P.A. van 1951 190 € 2,00
Oud en Nieuw brief aan Galatiers Stempvoort, P.A. van 1951 192 € 3,00
Kent gij uw Bijbel Straatsma, A.K. 1948 248 € 2,00
Kent gij uw Bijbel 5e bundel Straatsma, A.K. 1951 224 € 2,00
Vlucht en toevlucht Straatsma, A.K. 1949 193 € 3,00
Menschenharten en menschengeluk Straatsma, A.K. 155 € 3,00
Paulus, een man met een bijzondere boodschap Straatsma, A.K. 155 € 3,00
Aan het Kruis, meditaties over kruiswoorden Straatsma, A.K./W.A. Hoek/O. Norel e.a. 1931 153 € 4,00
Hoofdlijnen, schets eener Bijbelsche geloofsleer Straatsma, K. 184 € 4,00
De prediking van de opstanding der doden in Nieuwe Testament Streeder, G.J. 232 € 2,00
Leven door de hoop Unnik, W.C. van 1970 36 € 1,00
De Psalmen (3 delen) Valeton, J.J.P. 1902-05 1091 € 25,00
Moeders in de Bijbel Veldkamp, H. 159 € 3,00
In de schemering van Christus wederkomst Veldkamp, H. 159 € 2,00
Zondagskinderen (Kanttekening H. Catechismus) (deel 2) Veldkamp, H. 383 € 6,00
Een dubbel leven (Jeremia 25-52) Veldkamp, H. 1975 288 € 4,00
Richter Simson (4 delen) Veldman, K. 1997 172 € 10,00
dr. Alexander Comrie, predikant van Woubrugge Verboom, J.H.R. 1985 220 € 6,00
Het bevindelijke nest Verboom, Wim 2002 144 € 7,00
De Geest wijst wegen in de tijd Verheij, W.A. 1991 612 € 7,00
Adrianus van Veldhuizen Verhoef, E. 1997 83 € 2,00
Afscheidswoord Elspeet Verhoeff, J.G.  1856 23 € 3,00
Woorden die wegen Vermeulen, C. 1993 104 € 2,00
Tussen de gouden kandelaren Visser, H. 1976 123 € 5,00
Het keerpunt in jongste geschiedenis van Kerk en Staat Vos, G.J. 1887 418 € 15,00
Marianne, de barriere doorbroken Vos, Ida 1990 240 € 4,00
Een veilig huis Vreugdenhil, Mies 2008 215 € 4,00
Wegwijzer bij het Bijbellezen (3 delen) Waal, C. van der 1979 760 € 9,00
De Oude Kerk op Scheveningen Weel, Heleen van der 1982 128 € 7,00
De dynamiek van de religie Whitehead, A.N. 1988 185 € 9,00
Van Jeruzalem naar Rome (3 delen) Wielenga, B. 1928 1523 € 12,00
Onze Catechismus (delen 9-14) (zondagen 30-52) Wielenga, B. 1947 419 € 4,00
Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina 1959 460 € 12,00
Mag ik ten avondmaarl gaan? Wisse, G. 1949 32 € 1,00
Drie grondzuilen der Reformatie Wisse, G. 1953 79 € 3,00
Verharding onder de oordelen Gods Wisse, G. 24 € 2,00
Belofte en werkelijkheid Woelderink, J.G. 1945 69 € 2,00
Uit de practijk der godzaligheid Woelderink, J.G. 1956 214 € 3,00
Het doopsformulier Woelderink, J.G. 1938 375 € 8,00
De Rechtvaardiging uit het geloof Woelderink, J.G. 280 € 6,00
De inzet van de Catechismus (verklaring zondagen 1-7) Woelderink, J.G. 93 € 5,00
Leven uit Gods beloften Woelderink, J.G. 1946 63 € 4,00
Scheurmakers en nieuwlichters  Wullschleger, L. 1989 141 € 6,00
Het komt je nog steeds niet aanwaaien, 20 bijbelstudies Youth for Christ 1981 150 € 3,00
Het komt je niet aanwaaien Youth for Christ 1980 69 € 3,00
De Verbondsgedachte Zanden, L. van der 1934 120 € 3,00
Gedenkt Uw Voorgangeren (4 preken) Zandt, P. 1961 71 € 3,00
De Ballingschap (3 delen) Zee, G. van der 1930 758 € 9,00
Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland Zijpp, N. van der 1952 263 € 7,00
Hiernamaals en hiernumaals Zuidema, S.U. 1967 56 € 2,00
Van geloof tot geloof Zuidema, S.U. 184 € 4,00
De Openbaring van Johannes Zwaan, J. de 1925 120 € 3,00
Inleiding tot het Nieuwe Testament (3 delen) Zwaan, J. de 1942 677 € 6,00
Goede morgen, gemeente Zwaan, Sjoerd P. 1988 110 € 3,00
Gods reddende en zorgvolle liefde (2 delen) Zweden, J. van 1935 96 € 3,00

 

woensdag 19 juni 2024