Garmerwolde-Thesinge Protestantse Gemeente


Classis: * Winsum
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Garmerwolde-Thesinge HG en Thesinge GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge opgericht in 01-02-2005:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Garmerwolde-Thesinge-hg en Thesinge-gk
- 01 ds. F.T. Volbeda (Feike Tjeerd) 06-02-2005 kandidaat Birdaard 07-2008 Midwolda-gk


Beroepen vacature 2008:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 30 mei 2024