Groningen-Oost Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt


Classis: * Groningen
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Groningen-Oost opgericht in 1961:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Groningen sedert 1961
-
- ds. A. Jagersma ??-??-1961 Groningen 31-01-1983 emeritus 05
-
2e predikantsplaats sedert 1961
01 ds. S.S. Cnossen 11-02-1962 Grand-Rapids (V.S.) 07-01-1968 Alkmaar-Broek op Langedijk 02
01 ds. H.J. Nijenhuis 03-03-1968 Bunschoten-Spakenburg 30-12-1973 Assen 05
04 ds. D. Noort 07-03-1976 Buitenpost 09-03-1980 overleden 00
02 ds. M. Brandes 21-06-1981 Ermelo 19-06-1988 Hardenberg 05
02 ds. J. de Gelder 29-01-1984 Damwoude-Driesum 19-01-1992 Smithville 04
04 ds. P.W. van de Kamp 07-01-1990 missionair pred. Brazilie 31-07-1996 Theol. Universiteit Kampen 02
01 ds. C. van der Leest 30-08-1992 Harlingen 29-05-2011 emeritus 00
01 ds. J.W. Roosenbrand (Jan Willem) 22-07-1997 Putten 17-05-2015 Winsum (Gr.) 01
02 ds. R. IJbema (Rinze) 11-09-2011 Chilliwack (Can.) 30-05-2021 Rotterdam-Noordoost 01
02 ds. E.J. van den Bos (Jaap) 12-11-2017 Hengelo 31-07-2023 ontheven 00


Beroepen vacature 1961 (wijk 2):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1961 S.S. Cnossen Grand Rapids


Beroepen vacature 1968 (vac. Cnossen):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1967 H.J. Nijenhuis Bunschoten-Spakenburg


Beroepen vacature 1973 (vac. Nijenhuis):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1974 P. Schelling Middelburg
02 ??-07-1974 J.A. van de Velden missionair pred. Enschede-Noord
03 ??-01-1975 J. Slotman Dalfsen
04 ??-11-1975 D. Noort Buitenpost


Beroepen vacature 1980 (vac. Noort):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1981 M.H. Sliggers Spakenburg-Noord
02 ??-02-1981 M. Brandes Ermelo


Beroepen vacature 1983 (vac. Jagersma):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1983 H.R. van de Kamp Hooghalen-Beilen
02 ??-09-1983 J. de Gelder Damwoude-Driesum


Beroepen vacature 1988 (vac. Brandes):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1988 J.J. Burger Bussum
02 ??-02-1989 T.K. van Eerden Kantens
03 ??-09-1989 A.L.T. de Bruijne Nijverdal
04 ??-10-1989 P.W. van de Kamp zendingspred. Brazilie, wonend Assen


Beroepen vacature 1992 (vac. De Gelder):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1991 C. van der Leest Harlingen


Beroepen vacature 1996 (vac. Van de Kamp):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1996 J.W. Roosenbrand Putten


Beroepen vacature 2011 (vac. Vd Leest):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 23-02-2011 J.R. Douma Haarlem 03
02 21-06-2011 R. IJbema Chilliwack (Can)


Beroepen vacature 2015 (vac. Roosenbrand):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-2016 C.P. Hamstra kandidaat Assen 02
02 ??-06-2017 E.J. van den Bos Hengelo 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 30 mei 2024