Herbajum Hervormde Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Ring: Franeker
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Herbajum opgericht in 1586:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Franeker sedert 1-1-1939 tot 1-1-1944
i.s.m. Franeker sedert 1-2-1955
-
ds. H. van Besten (Hermannus) ??-??-1586 Welsrijp ??-??-1594 Wolvega
ds. P.S. Vomelius (Petrus Sibrandi) ??-??-1602 ??-??-1638 overleden
ds. R. Meyer (Rudolphus) 10-01-1639 kandidaat ??-??-1673 overleden
ds. P. Gardingius (Petrus) ??-??-1674 ??-09-1719 overleden
01 ds. H. Nauta (Henricus) 05-05-1720 kandidaat Franeker ??-11-1748 dienst neergelegd 00
01 ds. M. Saagmans (Michael) 28-06-1749 Oldeberkoop 26-03-1765 overleden 00
01 ds. P. Odolphi (Pibo) 20-04-1766 kandidaat 10-11-1776 Workum 01
01 ds. H. de Wal (Henricus) 20-07-1777 kandidaat 05-11-1780 Weidum 01
01 ds. J. Plankman (Johannes) 27-05-1781 kandidaat 06-06-1783 overleden 00
01 ds. J. Ennema (Johannes) 13-06-1784 kandidaat 20-07-1793 overleden 00
01 ds. S. Noteboom (Sjouke) 05-01-1794 kandidaat 09-12-1813 overleden 00
01 ds. P.J. Zwart Olinjus (Philippus Johannes) 04-06-1815 kandidaat 03-05-1818 Wommels - Hijdaard 01
02 ds. T.M. Laurman (Theodorus Martinus) 07-03-1819 kandidaat 26-10-1828 Peins Zweins 04
01 ds. P.H. Vriesema (Popke Hendriks) 24-05-1829 kandidaat 06-06-1869 emeritus 00
01 ds. G.M. Braak (Gerhardus Martinus) 13-02-1870 hulppred. Hoornsterzwaag 13-03-1873 overleden 00
01 ds. H.T. du Saar (Henri Theodorus) 17-05-1874 Sint Maarten 10-03-1878 Finkum 03
04 ds. R.A. Damste (Reinhard Antonie) 15-09-1878 Schoonoord 27-11-1881 Engelbert 02
04 ds. P. de Grient Dreux (Petrus) 05-11-1882 Witmarsum 30-06-1895 emeritus 00
07 ds. C. Broekema (Cornelis) 16-06-1901 kandidaat Pieterburen 27-09-1903 Oosterdijk (N-H.) 01
05 ds. R.H. van der Molen (Reindert Harko) 10-03-1907 kandidaat Oostwold (Old.) 01-11-1908 ontheven 00
02 ds. P. de Haas (Pieter) 25-02-1912 emeritus Zierikzee 31-12-1936 emeritus 00


Beroepen vacature 1818:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1818 B. Becker Peins-Zweins
02 02-11-1818 T.M. Laurman kandidaat


Beroepen vacature 1878:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1878 P. Bruining Makkinga
02 ??-04-1878 A.J. Onnekes Mastenbroek
03 ??-05-1878 H. Edema van der Tuuk Noordwolde
04 ??-06-1878 R.A. Damste Schoonoord


Beroepen vacature 1881:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1882 J.F.L. Muller Oosterend
02 ??-03-1882 J.L. Speckman Gasselternijveen
03 ??-04-1882 H. Edema van der Tuuk Kimswerd
04 ??-08-1882 P. de Grient Dreux Witmarsum


Beroepen vacature 1895:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1896 J.D. Dardenne Ankringa Hijlaard
02 ??-08-1896 H.T. du Saar Lippenhuizen
03 ??-09-1897 M.J.F. Schonfeld kandidaat Ried
04 ??-09-1898 L.B. Onnes IJzendijke
05 ??-08-1899 R. Hazelhoff Schalsum
06 ??-09-1900 O. Tiddens Surhuisterveen
07 ??-04-1901 C. Broekema kandidaat Pieterburen


Beroepen vacature 1903:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1904 B. Bolt Dongjum
02 ??-12-1904 R. Buiter kandidaat Zuidlaren
03 ??-12-1905 J. Aalbers kandidaat Goutum
04 ??-02-1906 J. Groenewold kandidaat Groningen
05 ??-10-1906 R.H. van der Molen kandidaat Oostwold (Old.)


Beroepen vacature 1908:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1909 A.P. Schilderman kandidaat Groningen
02 ??-11-1911 P. de Haas wonend Apeldoorn


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 22 juli 2024