Noordwolde-Zuidwolde Hervormde Gemeente


Classis: Winsum
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Noordwolde-Zuidwolde opgericht in 01-01-1979:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Noordwolde-Gr-hg en Zuidwolde-Gr-hg
-
- ds. C.J.G. Keijzer (p-t) 01-01-1979 Noordwolde-Gr-hg 10-08-1980 Leeuwarden 01
01 ds. J. Schippers (p-t) 11-07-1982 hulppred. Noordwolde-Zuidwolde 30-09-1986 ontheven 00
01 ds. mw. A.C. van Noort (Aty) (p-t) 05-10-1986 hulppred. Noordwolde-Zuidwolde 09-07-1989 Meppel 01
01 ds. H. Schuur (Hendrik) (p-t) 11-08-1991 Aduard-Den Ham-Fransum 30-04-2011 emeritus 00
01 ds. C.R.T. van de Water (Ruurd) (p-t) 20-09-2015 g.v. Groningen-Martiniziekenhuis ??-07-2021 Anloo-Annerveen 01
01 ds. mw. H.E. de Boer (Gonny) (p-t) 20-02-2022 Ten Boer-Woltersum-Sint Annen (p-t)


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

vrijdag 31 mei 2024