Schouwerzijl Gereformeerde Kerk


Classis: Winsum
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Kerk Schouwerzijl opgericht in 19-11-1899:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Eenrum sedert 06-1978
- ds. W.F. Geerds (Willem Frederik) 31-07-1904 kandidaat
12-11-1911 Idskenhuizen ds. T.L. Kroes (Tette Lambert) 31-03-1912 Kiel-Windeweer
21-03-1915 Coevorden ds. U. Buwalda (Ulbe) 06-06-1915 Exmorra
15-09-1981 Oude- en Nieuwe Bildtzijl ds. H. Knoop (Hermanus) 27-06-1920 kandidaat
16-09-1923 Kooten ds. M. Janssens 18-04-1926 kandidaat
30-12-1944 uitgetreden > Schouwerzijl-gkv ds. H. Hempel 01-07-1945 kandidaat


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 30 mei 2024