Sneek Hervormde Gemeente


Classis: * Sneek
Provincie: Friesland
Ring: Sneek
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Sneek opgericht in 1580:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
overgang van Juliaanse naar Gregoriaanse kalender sedert 01-1701
i.s.m. IJsbrechtum sedert 1-4-1971
-
ds. A.S. Hagius (Andreas Simonis) ??-??-1580 Brielle ??-??-1583 Rijnsburg
-
2e predikantsplaats sedert 1581
ds. J. Roukes (Johannes) ??-??-1581 Ridderkerk ??-??-1599 emeritus
ds. M. Laurman (Martinus) ??-??-1583 IJlst ??-??-1588 overleden
ds. H. Luinga (Hermannus) ??-??-1588 Berlikum ??-??-1596 overleden
ds. G. Geldorpius (Goswinus) ??-09-1596 22-03-1612 Amsterdam
ds. J. Bogerman (Johannes) 23-09-1599 kandidaat ??-10-1602 Enkhuizen
ds. F.J. Culenburgh (Florentius Johannis) ??-07-1603 Oenkerk-Giekerk ??-??-1634 Leeuwarden
ds. C. Mellius (Ciricus) ??-??-1612 Sint Annaparochie ??-??-1617 overleden
ds. T. Tegnejus ??-??-1618 Warns-Scharl ??-??-1628 Leeuwarden
01 ds. W. Schotanus (Wilhelmus) 07-12-1628 Sexbierum voorjaar 1645 Amsterdam 01
01 ds. J. Cronenburgh (Jacobus) ??-09-1634 Wolvega voorjaar 1637 overleden 00
03 ds. V. Cornelii (Viglius) ??-03-1639 Marrum ??-02-1641 Leeuwarden 01
01 ds. H. Kingma (Hero) 04-07-1641 Oosterwierum 31-07-1667 overleden 00
01 ds. W.E. Lycochton (Wybrand Everhard) 05-10-1645 Oostwest-Blokker 27-08-1652 overleden 00
01 ds. H. Lespierre (Hermannus) 06-11-1653 Blokzijl 08-08-1680 overleden 00
01 ds. S. Brunsvelt (Sixtus) 20-09-1668 Joure 08-02-1674 Harlingen 01
01 ds. J. Ojers (Johannes) 21-06-1674 Makkum 30-07-1676 Zwolle 01
01 ds. P. Vogelsang (Petrus) 15-10-1676 Dronrijp 25-09-1697 emeritus 00
01 ds. D.F. van Giffen (David Flud) 23-10-1681 Knijpe 15-07-1688 Dordrecht 02
01 ds. P. Adema (Petrus) 05-08-1688 Arum 14-08-1693 overleden 00
01 ds. F. Bomble (Florentius) 03-06-1694 Oudega-Nijega 14-03-1697 Zwolle 01
01 ds. M. van Woensel (Matthias) 16-05-1697 Besoyen 16-05-1737 overleden 00
01 ds. H. Marienhoff (Hillebrandus) 16-01-1698 Oldeholtpade 12-06-1712 overleden 00
01 ds. J. Hansma (Johannes) 27-08-1713 Akkrum-Terhorne 04-04-1746 overleden 00
01 ds. N. Olthof (Nicolaus) 01-09-1737 Hindeloopen 30-10-1774 emeritus 00
01 ds. E.W. Schrader (Ernestus Wilhelmus) 02-07-1747 Marssum 26-08-1798 emeritus 00
01 ds. J. Bulthuis (Johannes) 28-05-1775 Wirdum (Fr.) 23-05-1786 afgezet 00
01 ds. H. Cannegieter (Hendrik) 22-10-1786 Deersum 06-03-1798 Winschoten 02
04 ds. N. Schotsman (Nicolaas) 02-09-1798 Sloten (Fr.) 12-07-1801 Leiden 01
04 ds. A. van Velden (Aris) 15-09-1799 IJlst 19-08-1804 Gorredijk 02
04 ds. J.F. de Roock (Joan Frederik) 20-06-1802 Oosterend ??-08-1816 dienst neergelegd 00
-
3e predikantsplaats sedert 1802 tot 1807
01 ds. M.A. de Jongh (Marten Adriaan) 20-06-1802 Roordahuizum 12-07-1807 Nijmegen 01
01 ds. L. Fockens (Lucas) 01-11-1807 Twijzel 13-07-1850 overleden 00
01 ds. N. Berkhout (Nanning) 30-03-1817 Velsen 20-04-1823 Leiden 02
-
3e predikantsplaats sedert 24-12-1817
03 ds. H. Timmers (Hugo) 06-09-1818 Avezaath 16-10-1826 overleden 00
01 ds. I. Tinga (Idzardus) 14-09-1823 Bellingwolde 07-03-1824 Zuidbroek 01
03 ds. A. Molenaar (Abraham) 07-11-1824 Hemmen 20-04-1835 Middelburg 01
03 ds. J.J. Burgerhoudt (Jacobus Johannes) 02-12-1827 Leimuiden 09-05-1831 emeritus 00
01 ds. D.A. de Groot (Dirk Albertus) 09-10-1831 Vries 27-05-1866 emeritus 01
01 ds. J.G. van Griethuijsen (Jan Gijsbert) 18-10-1835 Zalk-Veecaten 21-04-1839 Zutphen 01
02 ds. R. Posthumus Meijjes (Reinier) 27-10-1839 Rhenen 26-09-1841 Amsterdam 01
03 ds. S.F. van Hasselt (Sjoerd Folkert) 22-05-1842 Zuidwolde (Dr.) 25-09-1859 bijz. werk: synodesecretaris01
02 ds. G.J. Vinke (Gerardus Johannes) 06-04-1851 Beesd 18-12-1853 Amsterdam 01
01 ds. H. Oolgaardt (Hendrikus) 07-05-1854 Zwartsluis 11-05-1858 overleden 00
01 ds. A. Moens (Anthony) 31-10-1858 Edam 02-09-1866 dienst neergelegd > Tweede Kamer 01
01 ds. P. van Limmik (Pieter) 11-12-1859 Zaandijk 03-05-1863 emeritus 00
01 ds. J.M. Kolff (Johannes Marius) 25-10-1863 Dalfsen 23-06-1872 emeritus 00
01 ds. M. Niemeijer (Meindert) 18-11-1866 Vierhuizen 30-06-1907 emeritus 01
02 ds. G.A. Rademaker (Geurt Arend) 06-01-1867 Herveld 25-04-1875 Dordrecht 11
03 ds. F.J.P. Moquette (Frederic Jules Pierre)27-04-1873 Hijkersmilde 15-02-1891 Rotterdam 04
10 ds. S. Kalma (Sjouke) 27-06-1877 Barneveld 04-04-1880 Zevenbergen 02
12 ds. K.E. van Griethuijsen (Karel Eduard) 26-02-1882 Wageningen 03-08-1890 Monster 05
02 ds. J.L. Bommezijn (Johan Leendert) 24-05-1891 Den Helder 23-04-1899 Beek-Ubbergen 03
03 ds. J.H. Beekman (Johannes Hendrikus) 24-01-1892 Almkerk 27-08-1905 emeritus 00
07 ds. H. Rogaar (Helenius) 02-06-1901 Roermond 04-05-1902 Deventer 01
01 ds. J. Juursema (Jacob) 28-09-1902 Assendelft 01-07-1906 Britsum 02
02 ds. G.A. Wumkes (Geert Aeilco) 22-04-1906 Zeerijp 31-10-1924 dienst neergelegd 02
03 ds. T.H.P. van Papendrecht (Theodorus Harmen Philippus) 23-06-1907 Sliedrecht 28-04-1912 Hoorn 02
02 ds. G. Horreus de Haas (Gerardus) 01-10-1907 Bergum 07-09-1919 Zwolle 02
02 ds. H.T. de Graaf (Hendrik Tjakko) 20-10-1912 Veenhuizen 04-04-1920 Zutphen 02
03 ds. J.A.R. Terlet (Johannes Arnoldus Rudolf)07-11-1920 Drempt 20-06-1927 Ned. Oost-IndiŽ 01
03 ds. W. Banning (Willem) 16-01-1921 Haarlo 31-03-1928 emeritus 00
01 ds. H.W. te Winkel (Hendrik Willem) 07-12-1924 Vollenhove 10-09-1933 Groningen 04
01 ds. H.J. Honders (Huibert Jacob) 15-01-1928 Herveld 08-01-1933 Wassenaar 02
01 ds. H. de Vos (Harmen) 13-05-1928 Rottevalle 30-09-1946 universiteit Amsterdam 01
02 ds. J.R. Wolfensberger (Johannes Rudolf) 02-07-1933 Cubaard 01-10-1939 Utrecht 04
04 ds. J. Treffers (Jacobus) 11-03-1934 Marken 11-10-1936 Woerden 01
06 ds. A. Kentie (Alexander) 31-10-1937 Haamstede 01-06-1947 Tzum 02
02 ds. J.N. de Ruiter (Jan Nicolaas) 28-01-1940 Aalsum-Wetzens 24-06-1951 Leiden 13
01 ds. H. van Niel (Hendrik) 15-06-1947 Hellendoorn 06-09-1953 Nunspeet 01
02 ds. C.L. Verbaas (Cornelis Leendert) 11-04-1948 Schipluiden 09-07-1950 Harkstede-Scharmer 02
03 ds. H. Sondorp (Herman) 04-11-1951 Hall 11-03-1956 Gravenhage 02
05 ds. K.H. Siccama (Kornelis Hendrik) 13-01-1952 Bedum 02-10-1960 Oostermeer 02
01 ds. C.G. Wiegers (Cornelis Gerrit) 18-10-1953 Middenmeer 09-06-1968 Balk 01
04 ds. D. van der Werf 03-02-1957 s-Heer Abtskerke 30-06-1963 justitiepred. 02
01 ds. J.A. Vaandrager (Johannes) 05-02-1961 De Bilt 29-08-1983 emeritus 03
01 ds. W.J. van der Waal (Willem) (jeugdpred.)22-09-1963 Weerselo 27-08-1967 bijz. werkzaamheden 01
-
4e predikantsplaats sedert 1-5-1965 tot 1-7-1984
01 ds. K.M. Witteveen (Klaas Maarten) 04-07-1965 Hardegarijp 22-06-1975 Utrecht (vrijz.) 01
01 ds. C. Mondt (Chris) (jeugdpred.) 24-09-1967 Wapserveen 12-03-1972 Eindhoven 01
01 ds. J.H.D. Louwerse 25-08-1968 De Lier 16-05-1976 Ermelo 02
02 ds. J. Lugtigheid (Jan) (jeugdpred.) 01-10-1972 Hem-Venhuizen 02-10-1977 Zeist 01
03 ds. S.G. Oosterhoff (Sipke) 02-05-1976 Nieuw-Helvoet 27-09-1981 Enschede 01
04 ds. W.M. van Schuijlenburg 28-08-1977 Ouderkerk aan den Amstel 31-12-1994 emeritus 00
01 ds. A.P.J. van Ligten 27-08-1978 Molkwerum 08-01-2011 Sneek-pg 01
01 ds. H.G. Rozendal 09-05-1982 Burgwerd 07-11-2004 emeritus 00
01 ds. G.C. Officer 23-06-1996 Heino 31-03-2006 ontheven 00
01 ds. A.C. Veldhuizen (Aart) 14-11-2004 Veenwouden 08-01-2011 Sneek-pg -
01 ds. A. Wiebenga (Aizo) (ouderenpastoraat) 21-01-2007 Suameer 08-01-2011 Sneek-pg -
-
werkzaam voor vrijzinnigen
04 ds. J.J. Kalma 25-09-1960 Lekkum 27-09-1964 Boijl 01
-
predikant bijzondere werkzaamheden
01 ds. J. den Hartogh (g.v. ziekenhuis) 21-09-1969 Bedum 31-12-1980 emeritus 00
01 ds. J.J. ten Ham (g.v. ziekenhuis) 20-09-1981 Oudemirdum 03-08-2003 ontheven 00
01 ds. mw. S.N. Cnossen-Hoekzema (g.v. De Ielanen) 28-05-2000 kandidaat ??-04-2008 Tjerkgaast-Idskenhuizen 01
-
opgegaan in Sneek-pg sedert 09-01-2011 -

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
A.D. van Castricum (Andreas Dirks) 1566 pastoor Enkhuizen 1566 gevlucht naar Ost-Friesland
G. IJlstanus (Gellius) 1566 commendator Sneek hospitaal
M. Poppius (Menso) 10-1566 vicaris Bozum 1566 gevlucht naar Manslagt
C.P. Rotsterhaulius (Cornelius Poppius) 1566 1566 gevlucht naar Emden
ds. A.C. Hagius (Andreas Cornelius) 1572 Brielle 1573 gevlucht
S. Ripperti (Sixtus) 1578 Franeker
ds. J. Bogerman 1582 Bolsward
J. Diourkzoon (Johannes) 1589
G. Baudartius (Gulielmus) 1594 kandidaat 1594 Lisse
ds. D.J. Snecanus (Daniel Johannes) (rector) ??-??-1614 Bergum ??-??-1618 afgezet > remonstrants
J. van der Horst (catechiseermeester) 1817
T. IJlstra (catechiseermeester) 1817
A. Bax 1830 kandidaat 1831
mej. C.A. Elink Schuurman 1930 kandidaat s-Gravenhage
ds. S.A. Baljon 1933 emeritus Ned. Oost-IndiŽ
P.J. van Leeuwen 1936 kandidaat Arnhem
H.W. Hielkema 1939 hulppred. Eindhoven
ds. A. van Santen 1950
mej. C.A. Elink Schuurman 1952 Irnsum
02 R.K. de Jong (als voorganger) 1954 kandidaat Heiloo 1954 pred. Oosterlittens


Beroepen vacature 1798 (vac. Cannegieter):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 30-03-1798 N. Schotsman Sloten (Fr.)
02 16-04-1798 N. Schotsman (2e keer) Sloten (Fr.)
03 09-05-1798 E.W. Gillissen Leiden
04 06-06-1798 N. Schotsman (3e keer) Sloten (Fr.)


Beroepen vacature 1798 (vac. Schrader):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 03-09-1798 J.H. van Niel Hasselt
02 14-04-1798 G.H. Ernst Beemster
03 ??-06-1798 G.H. Ernst (2e keer) Beemster
04 08-07-1799 A. van Velden IJlst


Beroepen vacature 1801 (vac. Schotsman):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 21-08-1801 H. Mecima Monnickendam
02 29-07-1801 H. Manger Jelsum
03 28-12-1801 H. Manger Jelsum
04 24-03-1802 J.F. de Roock Oosterend


Beroepen vacature 1817 (wijk 3):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 16-02-1818 P.R.A. Saltet Purmerend
02 12-03-1818 J. Sannes Noorddijk
03 26-04-1818 H. Timmers Avezaath


Beroepen vacature 1824 (vac. Tinga):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 25-03-1824 J. Corstius Enkhuizen
02 25-04-1824 E. Kreenen Velp
03 21-06-1824 A. Molenaar Hemmen


Beroepen vacature 1826 (vac. Timmers):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 12-06-1827 J. Sannes Veendam
02 19-07-1827 A. Verweij Lochem
03 02-09-1827 J.J. Burgerhoudt Leimuiden


Beroepen vacature 1839 (vac. Van Griethuijsen):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1839 L. van Haaften Deil-Enspijk
02 ??-08-1839 R. Posthumus Meijjes Rhenen


Beroepen vacature 1841 (vac. Posthumus Meijjes):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1841 J.P. van Harenkarspel Wageningen
02 ??-01-1842 J.J. Sluiter Voorschoten
03 ??-02-1842 S.F. van Hasselt Zuidwolde (Dr.)


Beroepen vacature 1850 (vac. Fockens):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1850 H. de Vries Oudewater
02 ??-11-1850 G.J. Vinke Beesd


Beroepen vacature 1853 (vac. Vinke):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1854 H. Oolgaardt Zwartsluis


Beroepen vacature 1858 (vac. Oolgaardt):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1858 A. Moens Edam


Beroepen vacature 1859 (vac. Van Hasselt):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1859 P. van Limmik Zaandijk


Beroepen vacature 1863 (vac. Van Limmik):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1863 J.M. Kolff Dalfsen (na loting)


Beroepen vacature 1866 (vac. De Groot):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1866 E.B. Gunning Nigtevecht
02 ??-07-1866 G.A. Rademaker Herveld


Beroepen vacature 1866 (vac. Moens):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1866 M. Niemeijer Vierhuizen


Beroepen vacature 1872 (vac. Kolff):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1872 E. Cesar Segers Groningen (Waals)
02 ??-10-1872 H.W. Creutzberg Vlissingen
03 ??-12-1872 F.J.P. Moquette Hijkersmilde


Beroepen vacature 1875 (vac. Rademaker):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1875 D.P.M. HuŽt Dirksland
02 ??-06-1875 J.J.A. Ploos van Amstel Hilversum
03 ??-09-1875 E.A. Lazonder Oldebroek
04 ??-11-1875 E.E. Gewin Abcoude
05 ??-12-1875 G.J. van Lindonk Heemstede
í 06 ??-01-1876 A.E. van der Dussen Harmelen
07 ??-04-1876 J.G. Verhoeff Maassluis
08 ??-05-1876 I. van Dijk Baambrugge
09 ??-07-1876 H. Eskelhoff Gravemeijer Onstwedde
10 ??-09-1876 S. Kalma Barneveld


Beroepen vacature 1880 (vac. Kalma):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1880 E.E. Gewin Renkum
02 ??-06-1880 J.J.A. Ploos van Amstel Reitsum
03 ??-08-1880 H.E. Gravemeijer Elburg
04 ??-09-1880 E.A.G. van Hoogenhuijze Dordrecht
05 ??-11-1880 J. Bolhuis Lichtenvoorde
06 ??-01-1881 E.A. Lazonder Zegveld
07 ??-03-1881 N.A. de Gaaij Fortman Vlissingen
08 ??-05-1881 W.J. Pijzel GoŽnga
09 ??-06-1881 G. van Goor Oud-Beijerland
10 ??-08-1881 J. van den Bergen Kethel
11 ??-10-1881 D. Rijnders Middelburg
12 ??-11-1881 K.E. van Griethuijsen Wageningen


Beroepen vacature 1890 (vac. Van Griethuijsen):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1890 I.M.J. Hoog Terwolde
02 ??-02-1891 J.L. Bommezijn Den Helder


Beroepen vacature 1891 (vac. Moquette):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1891 H. Zeijdner Vollenhove
02 ??-07-1891 H. Bleijenberg Enkhuizen
03 ??-09-1891 J.H. Beekman Almkerk


Beroepen vacature 1899 (vac. Bommezijn):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1899 D.A. Brinkerink Bovenkarspel
02 ??-09-1899 J.W. de Kanter Zoelen
03 ??-12-1899 C.G. Menzel Beetsterzwaag
04 ??-04-1900 K.J. Mulder Loppersum
05 ??-07-1900 H.R. Offerhaus Veenhuizen
06 ??-09-1900 J. Herderschee Oss
07 ??-01-1901 H. Rogaar Roermond


Beroepen vacature 1902 (vac. Rogaar):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1902 J. Juursema Assendelft


Beroepen vacature 1905 (vac. Beekman):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1905 J. Ossewaarde Meppel
02 ??-01-1906 G.A. Wumkes Zeerijp


Beroepen vacature 1906 (vac. Juursema):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1906 R. de Boer Culemborg
02 ??-11-1906 W. Hamilton Silverton Hill Abbekerk
03 ??-01-1907 T.H.P. van Papendrecht Sliedrecht


Beroepen vacature 1907 (vac. Niemeijer):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1907 G. Horreus de Haas Bergum > afgekeurd
02 ??-08-1907 G. Horreus de Haas (2e keer) Bergum


Beroepen vacature 1912 (vac. Van Papendrecht):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1912 D. Sijpkens Krommenie
02 ??-07-1912 H.T. de Graaf Veenhuizen


Beroepen vacature 1919 (vac. De Haas):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1919 J.A. Bruins Stiens
02 ??-11-1919 A. van der Heide Britswerd
03 ??-03-1920 W. Banning Haarlo


Beroepen vacature 1920 (vac. De Graaf):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1920 G. van Duijl Heerenveen
02 ??-03-1920 P. Glas Kwadijk
03 ??-08-1920 J.A.R. Terlet Drempt


Beroepen vacature 1924 (vac. Wumkes):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1924 H.W. te Winkel Vollenhove


Beroepen vacature 1927 (vac. Terlet):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1927 H.J. Honders Herveld


Beroepen vacature 1928 (vac. Banning):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1928 H. de Vos Rottevalle


Beroepen vacature 1933 (vac. Honders):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1932 P. Visser Warsnveld
02 ??-01-1933 J.R. Wolfensberger Cubaard


Beroepen vacature 1933 (vac. Te Winkel):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1933 G.J. Streeder Leiderdorp
02 ??-08-1933 H. van der Loos Lage Zwaluwe
03 ??-10-1933 A. Hijmans Nijverdal
04 ??-11-1933 J. Treffers Marken


Beroepen vacature 1936 (vac. Treffers):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1936 G.C. van Niftrik Vollenhove
02 ??-12-1936 T.A. Hoen Bussum
03 ??-02-1937 F.K. van Evert Hellevoetsluis
04 ??-05-1937 C.G.H. Blok Workum
05 ??-06-1937 A.J. van Rhijn Oppenhuizen
06 ??-07-1937 A. Kentie Haamstede


Beroepen vacature 1939 (vac. Wolfensberger):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1939 F. Guillaume Klundert
02 ??-08-1939 J.N. de Ruiter Aalsum-Wetzens


Beroepen vacature 1946 (vac. De Vos):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1947 J. Colijn Oosterwijtwerd
02 ??-11-1947 C.L. Verbaas Schipluiden


Beroepen vacature 1947 (vac. Kentie):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1947 H. van Niel Hellendoorn


Beroepen vacature 1950 (vac. Verbaas en De Ruiter):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1950 J.J. van der Krift Katwijk aan Zee
02 ??-10-1950 F. de Graaff Well-Ammerzoden
03 ??-10-1950 A.J. van Oost Vriezenveen
04 ??-12-1950 W. Brinkman Asperen
05 ??-02-1951 J.G. Panhuise Hardenberg
06 ??-06-1951 H. Sondorp Hall > aangenomen
07 ??-07-1951 D. Bouman Katwijk aan Zee
08 ??-10-1951 K.H. Siccama Bedum > aangenomen


Beroepen vacature 1953 (vac. Van Niel):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1953 C.G. Wiegers Middenmeer


Beroepen vacature 1956 (vac. Sondorp):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1955 S. van den Bos Nijeveen
02 ??-02-1956 G.A. Waardenburg Emmer-Compascuum > eerst aangenomen
03 ??-10-1956 H.A.J. Smits Akkerwoude-Murmerwoude
04 ??-11-1956 D. van der Werf s-Heer Abtskerke


Beroepen vacature 1958 (vac. Van Niel):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1958 G.M. Spelberg Warga
02 ??-10-1958 A.B. Bekius Bergen (N-H.)
03 ??-07-1959 R. van t Lindenhout Wapserveen
04 ??-06-1960 J.J. Kalma Lekkum


Beroepen vacature 1960 (vac. Siccama):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1960 J.A. Vaandrager De Bilt


Beroepen vacature 1963 (vac. Van der Werf):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1963 W.J. van der Waal Weerselo


Beroepen vacature 1965 (wijk 4):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1964 K.M. Witteveen Hardegarijp


Beroepen vacature 1967 (vac. Van der Waal):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1967 C. Mondt Wapserveen


Beroepen vacature 1968 (vac. Wiegers):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1968 J.H.D. Louwerse De Lier


Beroepen vacature 1972 (vac. Mondt):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1972 H.D. van Hoogstraten Middelharnis (deelgemeente)
02 ??-05-1972 J. Lugtigheid Hem-Venhuizen


Beroepen vacature 1975 (vac. Witteveen):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1975 A. Sevenster zendingspred.
02 ??-11-1975 T.A.D.W. Aris wonend Eindhoven
03 ??-01-1976 S.G. Oosterhoff Nieuw-Helvoet


Beroepen vacature 1976 (vac. Louwerse):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1976 J. van Ginkel Bennekom
02 ??-05-1976 J. de Gier Oosterend (Tex.)
03 ??-09-1976 B. Jager Roden
04 ??-05-1977 W.M. van Schuijlenburg Ouderkerk aan den Amstel


Beroepen vacature 1977 (vac. Lugtigheid):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1978 A.P.J. van Ligten Molkwerum


Beroepen vacature 1981 (vac. Oosterhoff):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1981 H.G. Rozendal Burgwerd


Beroepen vacature 1994 (vac. Van Schuijlenburg):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 16-01-1996 G.C. Officer Heino


Beroepen vacature 2004 (vac. Rozendal):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 12-08-2004 A.C. Veldhuizen Veenwouden


Beroepen vacature 2006 (vac. Officer):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 09-11-2006 A. Wiebenga Suameer


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024