Ulrum Protestantse Gemeente


Classis: * Winsum
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Ulrum-Niekerk-Vierhuizen HG en Ulrum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Ulrum opgericht in 26-04-2015:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Ulrum-Niekerk-Vierhuizen-hg en Ulrum-gk
-
01 ds. mw. R. Pronk-van Belle (Rianne) (Vierhuizen) 09-04-2017 hulppred. Vierhuizen

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. T. van Dijk (Truus)
mw. R. Pronk-van Belle (Rianne) (Vierhuizen) 26-04-2015 kandidaat Leens 08-04-2017 pred. Vierhuizen
mw. A. Nijland (Anne)


Beroepen vacature 2017 (vac. Vierhuizen:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-2017 mw. R. Pronk-van Belle hulppred. Vierhuizen


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

vrijdag 31 mei 2024