Warffum Protestantse Gemeente


Classis: * Winsum
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Warffum-Breede-Usquert HG en Warffum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Warffum opgericht in 23-10-2016:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Warffum-Breede-Usquert-hg en Warffum-gk
-
01 ds. P.J.M.A. van Ool (John) (p-t) 17-09-2017 ontheven Vries


Beroepen vacature 2016:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-2017 P.J.M.A. van Ool ontheven Vries 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 30 mei 2024