Westeremden Gereformeerde Kerk


Classis: Winsum
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Kerk Westeremden opgericht in 25-4-1897:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ds. J. Sybesma (Jan) 05-03-1899 kandidaat 04-11-1900 Ulrum
ds. A. van der Vegt (Assien) 24-11-1901 kandidaat 24-07-1910 Sellingen
ds. E.J. Koppe (Engbert Johan) 17-12-1911 Westbroek 08-01-1933 emeritus
ds. C.G. Bos 07-01-1934 kandidaat 08-11-1936 Haarlemmermeer-Oostzijde
ds. J. van Hoegee 21-03-1937 kandidaat 29-09-1946 Enter
ds. E.J. Duursema 15-06-1947 kandidaat ??-06-1952 Vorden
ds. P. Noomen 20-11-1955 kandidaat ??-09-1959 Wormerveer (evang.)
ds. J. Zijp 16-10-1960 kandidaat 28-02-1965 legerpred.
ds. K. Jonker 24-06-1979 kandidaat 29-04-1984 Maasland
ds. mw. D. Bakker-Sikkema (Durkje) 16-03-1997 kandidaat ??-08-2002 Tzummarum - Firdgum
-
predikant bijzondere werkzaamheden
ds. J. Zijp (legerpred.) 01-03-1965 Westeremden 31-12-1980 Apeldoorn (bijz. werk)

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. L. Zwanenburg 22-06-1986 emeritus Groningen 1989


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 30 mei 2024