Winsum-Baard Hervormde Gemeente


Classis: * Winsum
Provincie: Friesland
Ring: Bolsward
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Winsum-Baard opgericht in 1583:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Baard en Huins
i.c.m. Oosterlittens-hg sedert 01-07-1978
bekend als Streekgemeente Lank Meamert
-
ds. C.P. Stokman (Casparus Petri) ??-??-1583 04-05-1599 overleden
ds. L. Harmensz (Laurens) ??-??-1601 ??-??-1603
ds. J. Piersen (Johannes) ??-??-1604 kandidaat 20-08-1608 Sloten (Fr.)
ds. W. Watzes (Watze) ??-02-1609 Oostrum - Jouswier 24-12-1636 overleden
ds. S. Plecker (Stephanus) 05-03-1638 Beers – Jellum 23-05-1644 overleden
ds. J.E. Hilarius (Johannes Epei) ??-02-1645 kandidaat 05-12-1655 overleden
ds. B.O. de Meter (Balthazar Obiae) ??-03-1657 Oost-Indie 06-10-1662 Ned. Oost-Indie
ds. T.T. Grotius (Theodorus Theodori) ??-11-1662 kandidaat ??-??-1683 afgezet
ds. C. Schellinger (Cornelis) 23-09-1683 Ameland 18-03-1720 overleden
01 ds. H. Oudkerk (Haring) 08-06-1721 IJtens 04-09-1741 overleden 00
01 ds. B. Heineman (Bouritius) 27-10-1743 Parrega 01-05-1770 overleden 00
01 ds. A. Nieuwenhuis (Arnoldus) 21-10-1770 Tjerkwerd – Dedgum 04-04-1796 emeritus 00
01 ds. R. de Kemper (Robert) 09-10-1796 Noordwolde – Boyl 22-04-1798 Meedhuizen 01
01 ds. J.W. Meyer (Johannes Wilhelmus) 22-07-1798 Oudega – Kolderwolde 17-11-1828 emeritus 00
01 ds. T.M. Laurman (Theodorus Martinus) 07-06-1829 Peins – Zweins 05-03-1855 overleden 00
01 ds. H.W.A. van Aken (Hendrik Willem Adriaan) 30-09-1855 Giethoorn 06-11-1870 Hantum 01
01 ds. D.T. Uden Masman (Dirk Theodoor) 19-03-1871 Knijpe 02-12-1883 Bakkeveen 01
01 ds. R. de Haas (Roelof) 04-05-1884 Finkum 20-12-1918 overleden 04
03 ds. J.G. Steenbeek (Jan Gerhard) 12-09-1920 Abbekerk 30-06-1929 Warfhuizen 01
01 ds. F.W. Boers (Friedrich Wilhelm) 15-06-1930 Abbekerk 28-01-1934 Hoorn 01
04 ds. K. Wybenga (Klaas) 25-11-1934 kandidaat Leiden 24-04-1938 Dronrijp 03
01 ds. P. van Wijnen (Pieter) 10-07-1938 Ureterp 21-11-1943 Dronrijp 03
01 ds. S. Postma (Sijbe) 30-01-1944 Ried – Boer 05-05-1946 Stiens 01
01 ds. C.J. Rasch (Chris) 02-06-1946 Borger 16-01-1949 Den Helder 01
02 ds. Y.G. Oltlammers (Ysbrand Geert) 01-07-1951 kandidaat Winsum 30-04-1974 emeritus 02
01 ds. mw. Y. Slik (Yvonne) 18-03-1979 hulppred. Winsum 17-04-1982 Marrum – Westernijkerk01
01 ds. mw. G.C. Eppink (Gerjanne) 19-06-1983 kandidaat 14-04-1991 Grootegast – Doezum 02
01 ds. mw. H. Post-Knol (Hinke) 27-09-1992 kandidaat Minnertsga 05-07-2015 Lekkum – Miedum -
01 ds. J. Hilverda (Jurjen) 05-02-2017 Winschoten-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. Y. Slik 17-03-1979 pred. Winsum 01


Beroepen vacature 1918:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1919 W. Swart Sybrandaburen
02 ??-01-1920 M. Wiersum Westerwijtwerd
03 ??-05-1920 J.G. Steenbeek Abbekerk


Beroepen vacature 1934:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1934 J.C. Fischer Slootdorp
02 ??-05-1934 H.H. Baudet Klooster ter Apel
03 ??-06-1934 Y.B. Kalma Beetsterzwaag
04 ??-10-1934 K. Wybenga kandidaat Leiden


Beroepen vacature 1941:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1941 A. van Biemen Barsingerhorn > bed


Beroepen vacature 1949:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1948 A. Verstraaten Mantgum
02 ??-06-1951 Y.G. Oltlammers kandidaat Winsum-Fr


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024