Zevenhuizen (GN) Gereformeerde Kerk


Classis: Westerkwartier
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Kerk Zevenhuizen (GN) opgericht in 11-9-1843:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ds. A.K. van der Meer (Albert Koenes) 17-04-1847 Oenkerk 10-04-1853 Baflo – Winsum – Obergum 01
01 ds. A.J. Abels (Abel Jan) 04-12-1853 Ezinge 21-03-1861 Wilsum (Bentheim) 03
03 ds. G.F. Stuckwisch (Gerhard Friedrich) 22-10-1862 Marrum 17-05-1891 emeritus
ds. H.T. Hoeksema (Heertjen Tjaart) 13-12-1891 kandidaat ??-09-1898 Nieuwolda
ds. C.W. de Vries (Catrinus Wates) 26-11-1899 Nijawier – Metslawier 26-11-1905 Oldeboorn
ds. F.W. Geerds (Frederik Willem) 30-09-1906 Sellingen 06-02-1910 Oldekerk
ds. A. Dekkers (Anthonie) 16-10-1910 Anna Jacobapolder 01-12-1918 Gerkesklooster – Stroobos
ds. S. Veltman (Sjoerd) 10-08-1919 Tzum 01-10-1935 overleden
ds. J. Dijk (Johannes) 13-01-1929 Sellingen 28-09-1941 Winsum – Obergum
ds. A. Vellema 12-07-1942 Beetsterzwaag ??-04-1948 legerpred. Indonesië
ds. J. Kuiper 30-04-1950 Jutrijp - Hommerts ??-01-1964 Emmeloord
ds. T.S. de Groot 13-12-1964 Ferwerd ??-12-1968 Marum
ds. J. Niemantsverdriet 28-05-1972 Haren (Gr.) ??-01-1977 Meppel
ds. A. Medema 20-08-1978 Nijensleek 27-08-1989 vervroegde uit treding
ds. J. Maliepaard 23-06-1991 Wilsum - Kamperveen ??-09-2000 Nijverdal-ngk
ds. T.J. Edelman 24-08-2003 Nijkerk 01-09-2007 emeritus
-
predikant bijzondere werkzaamheden
ds. A. Vellema (legerpred. Indonesië) ??-04-1948 Zevenhuizen (Gr.) ??-06-1950 Veendam

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
R.K. Wigboldus 1941 kandidaat 1942
D.J. Modderaar 1942 kandidaat 1942
W.P.J. Zwerver 1944 kandidaat 1945
P.B. Lengkeek 1946 kandidaat 1946


Beroepen vacature 1853:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1853 A.J. Abels Ezinge


Beroepen vacature 1861:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1861 S.B. Sevensma kandidaat Kampen
02 ??-11-1861 F. Strik Roden – Een
03 ??-03-1862 G.F. Stuckwisch Marrum


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 22 juli 2024