Weiwerd Hervormde Gemeente


Classis: Slochteren
Provincie: Groningen
Ring: Appingedam
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Weiwerd opgericht in 1599:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Heveskes sedert 1814 tot 1847
-
ds. J. Artopaeus (Johannes) ??-??-1599 Scharmer 15-02-1616 overleden
ds. R. Wolphius (Regnerus) 17-10-1616 Solwerd 07-06-1662 overleden
ds. C. Themmen (Cornelius) 03-04-1664 kandidaat 15-10-1705 overleden
ds. T. Themmen (Themmo) 07-11-1706 Oterdum 23-04-1714 Sappemeer
ds. M. Kroons (Martinus) 16-07-1715 Woltersum 03-11-1720 Heveskes 01
01 ds. J.D. Brucherus (Johannes Deodatus) 24-11-1720 Roderwolde 13-01-1726 Heveskes 01
02 ds. J. Fabritius (Johannes) 03-08-1727 kandidaat 09-05-1734 Bedum 01
01 ds. P. Oorsinga (Petrus) 30-05-1734 Oldehove 03-05-1739 Wittewierum 01
01 ds. P. Sombergen (Petrus) 19-07-1739 kandidaat Groningen 26-08-1742 Stitswerd 01
01 ds. A. Joha (Antonius) 24-03-1743 kandidaat 02-11-1749 Britswerd – Wieuwerd 01
01 ds. C. Heeren (Cornelius) 02-08-1750 kandidaat Groningen 03-05-1759 overleden 00
01 ds. F. Kniphuizen (Focco) 12-07-1761 Siddeburen 27-04-1766 Ingen 01
03 ds. A.N. Bronsema (Andreas Nomdes) 27-07-1766 Freepsum (Ost-Friesland) 20-05-1787 emeritus 02
01 ds. W. van Sydenborgh (Wijnandus) 02-12-1787 kandidaat 20-10-1793 Eenum 01
01 ds. W.D. van Halsema (Willem Diderik) 25-05-1794 kandidaat 13-11-1796 Uitwierde 01
01 ds. J. Janssonius (Johannes) 13-08-1797 kandidaat 16-04-1809 Hellum 01
01 ds. T.L. Poel (Thole Lopkes) 08-10-1809 kandidaat Groningen 19-09-1813 Hamswerum (Ost-Friesland)01
- ds. W. Waalkens (Waalko) ??-??-1814 Heveskes 30-06-1844 emeritus 00
01 ds. U.J. Huber (Ulrich Jan) 25-04-1847 kandidaat 26-10-1879 Rottum 02
08 ds. P.J. van Griethuijsen (Pieter Johannes) 20-08-1893 emeritus Losdorp 26-09-1897 Opwierde 05
05 ds. B.J. Audier (Bernardus Johannes) 04-05-1902 kandidaat 04-11-1906 Zeerijp 01
01 ds. J. Rijpma (Jan) 20-01-1907 kandidaat Adorp 12-04-1914 Farmsum 01
02 ds. B.R. Boersma (Bokke Reinders) 11-04-1915 kandidaat Ferwerd 05-08-1921 overleden 00
-
opgegaan in Meedhuizen-Weiwerd-Oterdum-Heveskes sedert 1-10-1962

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
J. Kuipers (Johannes) 1952 Emmer-Erfscheidenveen 1967 Nieuw-Buinen


Beroepen vacature 1726:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1725 R. Wetter kandidaat Delfzijl > eerst aangenomen
02 ??-05-1727 J. Fabritius kandidaat


Beroepen vacature 1766:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
??-04-1766 Nic. Havinga Hellum 02
??-05-1766 Joh. Muller Abbekerk 03
??-06-1766 A.N. Brontsema Freepsum (Ost-Friesland)


Beroepen vacature 1879:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
??-04-1881 N.H. Kuiper Krewerd 02
??-05-1881 H.C. Speckman Feerwerd 03
??-06-1881 J.J. Bange Zevenhuizen (Z-H.) 04
??-12-1881 D.W.E. Offerhaus Schalsum 05
??-04-1882 A.E. Coolhaas van der Woude Engelum 06
??-09-1891 C.A. de Bruin kandidaat 07
??-09-1892 A. Zuidema emeritus Veendam 08
??-06-1893 P.J. van Griethuijsen emeritus Losdorp


Beroepen vacature 1897:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
??-12-1897 K.E. van Griethuijsen Kethel-Spaland 02
??-03-1898 J. Wessels Boer Huissen 03
??-07-1899 A. de Jonge kandidaat Groningen 04
??-10-1901 F.G. Berghauser Pont Meerkerk 05
??-01-1902 B.J. Audier kandidaat s-Gravenhage


Beroepen vacature 1906:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
??-10-1906 J. Rijpma kandidaat Adorp


Beroepen vacature 1914:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
??-08-1914 W.A. Dekker hulppred. Hollandscheveld 02
??-11-1914 B.R. Boersma kandidaat Ferwerd


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 30 mei 2024