Noordwolde vGKN


Classis: Noord
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de vGKN Noordwolde opgericht in 1-5-2004:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
voortgekomen uit Noordwolde-gk
-
geen dienstdoende predikant gestaan

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
G.J. Heinen (Gerrit) 2006 2007
R. Pasterkamp 2008 2011
ds. mw. M.J.M. Sytsma-van Oeveren (Marga) 2013 Drachtstercompagnie 31-12-2014
ds. H. Scholing (Hans) (p-t) 01-11-2017 wonend Hoogeveen
S. van der Kooij (Simon) (p-t) 01-11-2017 wonend Groningen


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 24 juli 2024