Houwerzijl Gereformeerde Kerk


Classis: Warffum
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Kerk Houwerzijl opgericht in 30-8-1840:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Zoutkamp-gk tot 1890
-
ds. F. Strik (Frens) 01-05-1842 kandidaat 29-04-1846 Burum
ds. K.H. Talen (Klaas Harms) 06-06-1847 Emmen 25-02-1849 Onstwedde
ds. M.J. van Buiten (Marten Jans) 07-10-1849 kandidaat 01-06-1861 overleden
ds. P.A. Lanting (Pieter Ariens) 22-11-1862 kandidaat 30-09-1867 Winsum (Gr.)
ds. R.J. Sybrandy (Rienk Johannes) 03-05-1868 Marrum 26-11-1879 overleden
ds. R.M. Polman (Reintje Meine) 03-10-1880 Haarlem 26-10-1890 emeritus
ds. J. Fokkinga (Jogchem) 21-12-1890 Haulerwijk 19-07-1896 Schildwolde
ds. E.H. Broekstra (Everhardus Hendrik) 05-06-1898 kandidaat 21-06-1901 Waddinxveen
ds. M. Hummelen (Marinus) 07-12-1902 Emmen 24-01-1912 overleden
ds. S. van Leeuwen (Simon) 07-06-1914 Oostermeer 30-10-1921 Franeker
ds. J. Meijer (Jakob) 18-06-1922 Beetgum 25-10-1925 Niezijl
ds. K. Holwerda (Klaas) 05-02-1928 Westerlee 26-11-1944 uitgetreden > Houwerzijl-gkv
ds. C. van Rij 16-12-1945 kandidaat 13-06-1948 Zaandam
ds. S.A. Boonstra 18-05-1952 kandidaat ??-06-1956 Woerden
ds. L. Buitenhuis 19-04-1959 kandidaat ??-06-1963 Oosterwolde (Fr.)
-
opgeheven sedert 1-1-1975


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 30 mei 2024