Groningen-Noord (2) Gereformeerde Kerk


Classis: Groningen
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Gereformeerde Kerk Groningen-Noord (2) opgericht in 1-1-1986:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Groningen-Noordoost en Groningen-West
i.s.m. Groningen-hg sedert 1994
-
ds. J. Bulthuis 01-01-1986 Groningen-West 30-09-1989 vervroegde uit treding
ds. G.J. Jans 01-01-1986 Groningen-Noordoost 31-07-1986 emeritus Thesinge
ds. J. Jeuring 01-01-1986 Groningen-Noordoost 30-09-1990 emeritus
ds. J. Jurjens 01-01-1986 Groningen-West 30-09-1992 emeritus
ds. D.A. Vanhaelen 01-01-1986 Groningen-Noordoost 05-07-1999 emeritus
ds. C.A. Wielemaker 01-01-1986 Groningen-West 14-10-1990 emeritus
ds. J.C. van Loon 16-02-1986 Paterswolde 31-05-1993 emeritus
ds. F. Boon 08-10-1989 Sellingen ??-11-2001 Hoogersmilde
ds. F.T. Volbeda (p-t) 09-09-1990 Lemmer 30-06-2002 Groningen
ds. mw. M.P. Baas (p-t) 09-09-1990 kandidaat 30-06-2002 Groningen
ds. P.J. Moet 18-08-1991 Woerden 30-06-2002 Groningen
-
predikanten voor bijzondere werkzaamheden
ds. W.H. van Halsema (Academisch Ziekenhuis) 01-01-1986 Groningen-Noordoost 31-07-1995 emeritus
ds. C. Stam (studentenpred.) 01-01-1986 Groningen-West 30-09-1995 emeritus
ds. F. Strikwerda (Academisch Ziekenhuis) 01-01-1986 Groningen-Noordoost 31-12-2001 emeritus
ds. D. Tieleman (studentenpred.) 01-01-1986 Groningen-West 31-07-1988 Universiteit Kampen
ds. J. Koopmans (g.v. Academisch Ziekenhuis) 25-10-1987 Metslawier 30-06-2002 Groningen
-
opgegaan in Groningen-gk sedert 1-7-2002

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. L. Zwanenburg (Beijum, SoW) 01-01-1986 emeritus Groningen-Noordoost
F. Venema 01-02-1993


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 30 mei 2024