Gaasperdam Protestantse Gemeente


Classis: * Amsterdam
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Gaasperdam GK en Gaasperdam HG
Opgegaan in: Amsterdam-Zuidoost PG

Predikanten van de Protestantse Gemeente Gaasperdam opgericht in 2006:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Gaasperdam-gk en Gaasperdam-hg
-
- ds. C. van Veelen (Cees) ??-??-2006 Gaasperdam-hg 30-09-2008 justitiepred. Zaandam01
-
predikant bijzondere werkzaamheden
ds. mw. A.P. Irik (g.v. verpleeghuis Gaasperdam en Eben Haezer) 22-02-2004 Amsterdam (bijz. Werk) 31-12-2010 Amsterdam-Zuidoost-pg
ds. mw. H.P. Kotze (g.v. AMC) 01-09-2006 Amsterdam (bijz. Werk) 31-12-2010 Amsterdam-Zuidoost-pg
-
opgegaan in Amsterdam-Zuidoost-pg sedert 1-1-2011

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. D.J.H. Wolse (Dirk) (interim pred.) 08-03-2009 Lelystad 31-12-2010 Amsterdam-Zuidoost-pg


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zondag 26 mei 2024