Amsterdam-Zuidoost Protestantse Gemeente


Classis: * Amsterdam
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Bijlmermeer-pg en Gaasperdam PG

Predikanten van de Protestantse Gemeente Amsterdam-Zuidoost opgericht in 1-1-2011:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Bijlmermeer-pg en Gaasperdam-pg
-
- ds. J.W. van der Meulen (p-t) 01-01-2011 Bijlmermeer-pg 07-05-2017 emeritus 00
01 ds. mw. J.C.H. Aalders (Justine) 17-01-2015 hulppred. Amsterdam-Zuidoost
-
predikant bijzondere werkzaamheden
- ds. mw. A.P. Irik (g.v. verpleeghuis Gaasperdam en Eben Haezer) 01-01-2011 Gaasperdam-pg
- ds. mw. H.P. Kotze (g.v. AMC) 01-01-2011 Gaasperdam-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. D.J.H. Wolse (Dirk) (interim pred.) 01-01-2011 Gaasperdam-pg 29-01-2012 Lelystad
ds. mw. J.C.H. Aalders (Justine) 01-01-2012 ontheven Amsterdam 16-01-2015 pred. Amsterdam-Zuidoost 01
mw. Y. Smit (Yvonne) 01-08-2017 ouderenpastor Alkmaar


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zondag 26 mei 2024