Franeker Protestantse Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Franeker HG en Franeker GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Franeker opgericht in 10-1-2010:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Franeker-hg en Franeker-gk
-
- ds. L.A. Bergstra (Lieuwe) (wijk Noord) 10-01-2010 Franeker-hg 06-01-2019 emeritus 00
- ds. D.J. van Bochove (wijk Zuid) 10-01-2010 Franeker-gk 31-12-2015 emeritus 00
01 ds. S. Ypma (Sytze) 12-03-2017 Scharnegoutum
01 ds. mw. M.R. Veen 06-10-2019 Achlum-Hitzum
-
predikant bijzondere werkzaamheden
- ds. mw. D. van Houten (Dorette) (jeugdwerk) 10-01-2010 Franeker-gk
- ds. R.P. Wind (g.v. Psych. Ziekenhuis) 10-01-2010 Franeker-gk

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. A.M. Dijkstra-van der Woude (Anna Marike) 10-01-2010 Franeker-gk


Beroepen vacature 2015:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-2016 S. Ypma Scharnegoutum 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

woensdag 24 juli 2024