Oostburg GG (1)


Classis: * Middelburg
Provincie: Zeeland
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Oostburg GGin

Predikanten van de (1) Oostburg GG opgericht in 28-10-1933:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
geen dienstdoende predikant gestaan


Beroepen vacature 1933:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024