Muiderberg Protestantse Gemeente


Classis: * Hilversum
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: ja
Voortgekomen uit: Muiderberg HG en Muiderberg GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Muiderberg opgericht in 24-5-2006:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan uit Muiderberg-hg en Muiderberg-gk
-
- ds. mw. H.M. Ploeger (Hillegonda Margaretha) 24-05-2006 Muiderberg-gk 06-10-2013 Loosdrecht-gk 01
01 ds. mw. M.W.M. Jonkers-Strijbos (Willemijn) 16-11-2014 voorheen Amsterdam-elg 16-08-2020 Amsterdam-elg 01
01 ds. R. Brouwer (Rein) (p-t) 02-10-2022 docent PTHU Amsterdam

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. P.B. van Reenen (Pieter Bartholomeus) (interimpred.) ??-??-2020 emeritus Maas-Heuvelland-pg ??-??-2022 Bloemendaal-pg


Beroepen vacature 2013:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-2014 mw. M.W.M. Jonkers-Strijbos kandidaat Vreeland 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zondag 26 mei 2024