Santpoort-Velserbroek Protestantse Gemeente


Classis: * Haarlem
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Santpoort-Velserbroek HG en Santpoort GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek opgericht in 10-03-2010:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Santpoort-hg en Santpoort-gk
-
- ds. H.E.G. Reefhuis (Henk) (Santpoort) 10-03-2010 Santpoort-Velserbroek-hg 27-01-2013 emeritus 00
- ds. mw. M.E. Vonkeman (Marianne) (Velserbroek) 10-03-2010 Santpoort-Velserbroek-hg 03-01-2021 emeritus 00
01 ds. E.O. Sondorp (Otto) (p-t pionier Santpoort) 15-09-2013 interimpred. 09-09-2018 emeritus 00
01 ds. mw. G. Polderman (Gilda) (p-t) 27-01-2019 ouderenpastor Santpoort-Velserbroek

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. mw. G. Polderman (Gilda) (ouderenpastor) 01-10-2017 Kamerik-gk 26-01-2019 pred. Santpoort-Velserbroek01


Beroepen vacature 2013 (vac. Reefhuis):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-2013 E.O. Sondorp interimpred., wonend Haarlem 01


Beroepen vacature 2018 (vac. Sondorp):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-2019 mw. G. Polderman Kamerik-gk 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

vrijdag 24 mei 2024