Bussum Protestantse Gemeente


Classis: * Hilversum
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Bussum HG en Bussum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Bussum opgericht in 01-03-2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Bussum-hg en Bussum-gk
-
- ds. C. Bergstrom (Cees) 01-03-2008 Bussum-hg 11-04-2010 emeritus 00
- ds. H.J. van Dijk (Hendrik Jan) (Wilhelminakerk) 01-03-2008 Bussum-gk 01-02-2015 emeritus 00
01 ds. mw. H.W. van Beelen (Heleen) (Oost) 30-03-2008 Eemnes-gk 01-09-2019 ontheven > g.v. 00
01 ds. S. de Jong (Stephan) (West: Spieghelkerk) 07-09-2008 Eibergen-Rekken-gk 24-09-2017 Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel01
01 ds. R.R. Eisinga (Robert) (Sion, p-t) 13-09-2009 Schoonrewoerd ??-??-2014 Bergambacht 02
01 ds. N.W. den Bok (Nico) (Oost) (Wilhelminakerk) 02-09-2012 ontheven 05-12-2021 emeritus 00
01 ds. A. Visser (Aalt) (Sion, p-t) 07-04-2013 Garderen-hg (p-t) 10-09-2017 zendingspred. Zimbabwe01
01 ds. J.H.W. Elhorst (Wielie) (Wilhelminakerk) (p-t) 08-02-2015 jeugdorganisatie pkn (p-t) 26-06-2022 Amsterdam-pg 01
01 ds. mw. H.G.T. van Welie-Kaai (Riegonda) (Spieghelkerk) 16-09-2018 Warmond-pg
01 ds. L.W. van der Sluijs (Leendert Willem) (Sion, p-t) 25-11-2018 Nijkerkerveen-hg (p-t)
01 ds. mw. S. van Meggelen (Saskia) (Wilhelminakerk 80%) 04-06-2023 Breda
-
predikant bijzondere werkzaamheden
- ds. mw. J.M.E. de Blois (Jacomette) (g.v. Antoniushof) 01-03-2008 Bussum-hg
- ds. W.P.H. Pouwels (Willem Pieter Hendrik) 01-03-2008 Bussum-gk
- mw. J. Visser-Leijstra (Annie) (g.v. Godelinde) 01-03-2008 Bussum-gk 09-01-2013
01 V.H. van Ginkel (Rineke) (Kerk in Actie Zuid-Afrika) 22-01-2017 kandidaat Baarn

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
A. Verstoep (Anton) (missionair werker Sion) 30-08-2015 wonend Barneveld


Beroepen vacature 2008 (wijk Oost):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-2008 mw. H.W. van Beelen Eemnes-gk 01


Beroepen vacature 2008 (wijk West):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-2008 S. de Jong Eibergen-Rekken-gk01


Beroepen vacature 2010 (vac. Bergstrom):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-2012 N.W. den Bok wonend Utrecht 01


Beroepen vacature 2015 (vac. Van Dijk):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-2015 J.H.W. Elhorst jeugdorganisatie pkn01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

vrijdag 24 mei 2024