Ten Boer-Woltersum-Sint Annen Hervormde Gemeente


Classis: * Winsum
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Ten Boer-Sint Annen HG en Woltersum HG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen opgericht in 01-01-2012:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Ten Boer-hg, Woltersum-hg en Sint Annen-hg (bekend als Kloosterkerkgemeente)
-
- ds. G.J. van de Lagemaat (Bertjan) 01-01-2012 Ten Boer-Sint Annen-hg 01-09-2013 Beetsterzwaag-Olterterp 01
01 ds. mw. E. Posthumus Meyjes (Elisabeth) 14-09-2014 Deventer 25-08-2019 Driebergen-Rijsenburg 01
01 ds. mw. H.E. de Boer (Gonny) (60%) 31-01-2021 Annen-hg


Beroepen vacature 2013:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 05-05-2014 mw. E. Posthumus Meyjes Deventer 01


Beroepen vacature 2019:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-2020 mw. H.E. de Boer Anloo 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 30 mei 2024