Bierum-Holwierde-Krewerd Protestantse Gemeente


Classis: * Noordoost-Groningen
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Bierum HG, Holwierde-Krewerd HG, Bierum-Holwierde GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd opgericht in 14-12-2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Bierum-hg, Holwierde-Krewerd-hg en Bierum-Holwierde-gk
-
01 ds. mw. K. Hansen-Noort (Katrin) 28-06-2009 g.v. Drachten 14-04-2013 ontheven 00
01 ds. G. Knol (Gerard) 19-06-2016 Roordahuizum Friens - Idaard-hg


Beroepen vacature 2008:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-2009 mw. K. Hansen-Noort g.v. Drachten 01


Beroepen vacature 2013:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-2016 G. Knol Roordahuizum-Idaard-hg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

vrijdag 31 mei 2024