Wieringen Protestantse Gemeente


Classis: * Alkmaar
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Wieringen HG en Wieringen GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Wieringen opgericht in 01-2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Wieringen-hg en Wieringen-gk
-
- ds. H. Broer (Henk) ??-01-2008 Wieringen-hg 19-01-2014 emeritus 00
01 ds. E.B. Asscher (Erik) 06-01-2019 ontheven luchtmachtpred.
-
predikantsplaats voor bijzondere werkzaamheden
- ds. B. Bloemink (Bernard) (leraar godsdienstonderwijs) ??-01-2008 Wieringen-gk

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. mw. A. Buizer-Tchiengang (Alice) (interimpred.) 2008 pred. Wartengahe-pg 01


Beroepen vacature 2014:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zondag 26 mei 2024