Waalre Protestantse Gemeente


Classis: * Peel en Kempenland
Provincie: Noord-Brabant
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Aalst-Waalre HG en Waalre GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Waalre opgericht in 01-01-2005:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Aalst-Waalre-hg en Waalre-gk
bekend als Agnus Dei Kerkgemeenschap
-
- ds. C. van Steenis (Cornelis) 01-01-2005 Waalre-gk 31-10-2005 emeritus 00
01 ds. V.P. Top (Victor) (p-t) 10-09-2006 Oosterwolde-hg (Fr.) 21-08-2016 Havelte-pg 01
01 ds. mw. A.H. Westra (Antje Hiltje) (p-t) 10-09-2006 Oosterwolde-hg (Fr.) 21-08-2016 Havelte-pg 01
01 ds. F. Borger (Ferdinand) 10-12-2017 ontheven clas. Maastricht

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. mw. M.J. Kreeft (Marie Jantien) (interimpred. 50%) ??-08-2016 studentenpastor Eindhoven


Beroepen vacature 2005:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-2006 V.P. Top Oosterwolde-Fr. 01
01 ??-06-2006 mw. A.H. Westra Oosterwolde-Fr. 01


Beroepen vacature 2016:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-2017 F. Borger wonend Amsterdam-Zuidoost01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 18 mei 2024