Hertogenbosch Protestantse Gemeente


Classis: * Hertogenbosch
Provincie: Noord-Brabant
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Hertogenbosch HG en Hertogenbosch GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Hertogenbosch opgericht in 2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Hertogenbosch-hg en Hertogenbosch-gk
-
01 ds. mw. J.E. Scheenstra (Erica) 24-08-2008 Brielle-pg (p-t)
01 ds. P.J. van Helden (Pieter Jan) 19-04-2009 Rotterdam-Kralingen-gk 30-10-2016 emeritus 00
01 ds. R.E. Stiemer (Rudolf Edward) 18-06-2017 Gravenhage-Oost-gk
-
wijkgemeente Bethel
ds. W. Stijf (20%) 28-02-2010 Meeuwen (p-t)
-
predikanten bijzondere werkzaamheden
- ds. L. van Wingerden ??-??-2008 Hertogenbosch-hg 31-07-2009 emeritus
01 ds. mw. B.A. Rose (g.v. Midden Brabant) 28-03-2010 bijz. werkzaamheden Dongen

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. P.L. Tolhoek (Bethel) ??-??-2008 emeritus 31-01-2010


Beroepen vacature 2008:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-2008 mw. J.E. Scheenstra Brielle 01


Beroepen vacature 2009:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-2009 P.J. van Helden Rotterdam-Kralingen 01


Beroepen vacature 2016:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 09-02-2017 R.E. Stiemer Gravenhage-Oost-gk 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 18 mei 2024