Castricum Protestantse Gemeente


Classis: * Haarlem
Provincie: Noord-Holland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Castricum HG en Castricum GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Castricum opgericht in 01-01-2006:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Castricum-hg en Castricum-gk
-
- ds. D. van Arkel (Dick) 01-01-2006 Castricum-gk 03-11-2019 emeritus 00
- ds. M. Beitler (Maas) (p-t) 01-01-2006 Castricum-hg 31-08-2014 ontheven 00
01 ds. mw. E.S. ten Heuw (Suzan) (50%) 05-11-2017 ontheven Zeevang-Oudendijk-pg 13-09-2020 ambulant pred. Leiderdorp 01
01 ds. R.F. Willemsen (Rik) 26-09-2021 kandidaat Amersfoort
-
predikant bijzondere werkzaamheden
ds. J.S. Tulp (Jan Siebma) (g.v. Duin en Bosch) 01-01-2006 Castricum-gk 28-02-2008 ontheven 00
ds. mw. G.A. Rijlaarsdam (Angelique) (Dijk en Duin) 05-10-2008 g.v. Amstelveen

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. N.F. Vlaming (Nicolette) 2008 02-2013
mw. M. Beitler (Marianne)
mw. E. Masetti (Eveline)
ds. R.H. Knijff (Roelof Hidde) (50%) 2019 Breda 26-09-2021 Amstelveen-Buitenvelder-pg


Beroepen vacature 2014:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-2017 mw. E.S. ten Heuw ontheven Zeevang-Oudendijk 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 28 mei 2024