Bergen op Zoom Protestantse Gemeente


Classis: * West-Brabant
Provincie: Noord-Brabant
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Bergen op Zoom HG en Bergen op Zoom GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom opgericht in 28-11-2005:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Bergen op Zoom-hg en Bergen op Zoom-gk
-
ds. A.A.S. ten Kate (Albertus Aernelius Seyno) 28-11-2005 Bergen op Zoom-hg 09-09-2018 emeritus 00
ds. W. Vermeulen (Willem) 28-11-2005 Bergen op Zoom-gk 28-02-2021 emeritus 00
ds. W. Lolkema (Willem) (p-t) 02-02-2020 Woensdrecht-pg
ds. mw. E.J.S. van Sluijs (Elizabeth Johanna Secrasina) 07-03-2021 Etten-Leur-pg
-
predikanten bijzondere werkzaamheden
ds. R.H.J. Jellema (Ruud) 28-11-2005 Bergen op Zoom-hg
ds. H.C. van het Maalpad (g.v. Lievensberg) 28-11-2005 Bergen op Zoom-hg ??-10-2012 Halsteren-Nieuw-Vossemeer 01

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. W. Lolkema (40%) 2018 Woensdrecht-pg 01-02-2020 pred. Bergen op Zoom-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

zaterdag 18 mei 2024