Niekerk-Oldekerk-Enumatil Protestantse Gemeente


Classis: Westerkwartier
Provincie: Groningen
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Enumatil opgericht in 01-2013:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Niekerk-Oldekerk-Faan-hg en Oldekerk-gk
per 2-7-2016 samengevoegd met Enumatil-gk
-
- ds. W. Feenstra (Wybe) 01-01-2013 Oldekerk-gk 03-01-2021 Noordbergum-pg/Twijzelerheide-gk 01
01 ds. mw. T.C. Wolters (Toos) 08-05-2022 Utrecht-pg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
P. Poort (44%) 01-01-2013 31-08-2016
mw. J. de Jong-Nijland (46%) 01-01-2013
mw. M. Swart-Andela (Maja) (p-t) 17-02-2019 wonend Leens)


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 30 mei 2024