Alle beroepen van

Het hoort onlosmakelijk bij het werk van een dominee: een beroep. Feitelijk schuilt hierachter de bijzondere aanduiding van het verzoek dat een kandidaat moet ontvangen alvorens hij ergens aan het werk kan gaan. Sommigen hebben het hun hele loopbaan met één zogeheten beroepingsbrief moeten doen. Anderen konden er geen genoeg van krijgen en hebben stapels aanzoeken verzameld. Zo mogelijk gaan we er wekelijks een (markant) predikant uitlichten.

Naast een (korte) levensbeschrijving en zo mogelijk een portret willen we inzage geven in de verschillende “beroepen” die de betreffende dienaar van het Goddelijke Woord heeft ontvangen. Voor een goede overzichtelijkheid gebeurt dit zowel in chronologische als ook in alfabetische volgorde. Hiervoor geldt echter wel het voorbehoud dat alleen die aanzoeken zijn opgenomen, die de kerkelijke bladen hebben gehaald en of die tot nu toe in verslagen van kerkenraden en classisnotulen zijn opgespoord.

Publicaties met alle beroepen van:

ds. A.P.A. du Cloux (1808-1890) 82 beroepen - pdf
ds. A. Comrie (1706-1774) 8 beroepen - pdf
ds. J.T. Doornenbal (1909-1975) 117 beroepen - pdf
ds. P.J. Hoedemaker (1839-1910) 17 beroepen - pdf
nieuw - ds. J.J. Knap (1806-1865) 57 beroepen - pdf
ds. J.H. Koster (1881-1949) 74 beroepen - pdf
ds. E.A. Lazonder (1839-1891) 269 beroepen - pdf
ds. J.P. Paauwe (1872-1956) 32 beroepen - pdf
ds. S. Tjaden (1693-1726) 1 beroep - pdf
ds. J.P. Verkade (1921-2008) 25 beroep - pdf
ds. B.J. van Vreeswijk (1947-2010) 15 beroepen - pdf
woensdag 24 juli 2024