Arum Hervormde Gemeente


Classis: * Franeker
Provincie: Friesland
Ring: Makkum
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Arum opgericht in 1583:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Lollum sedert 1602 tot 1616
i.s.m. Kimswerd-hg sedert 10-09-1978
i.s.m. Arum-gk sedert 01-01-2012
-
ds. B. Stoffels (Bauke) ??-??-1583 Jutrijp ??-??-1584 Kimswerd
ds. S.P. Feitkema (Suffridus Pauli) ??-??-1592 ??-??-1602 overleden
ds. B. Stoffels (Bauke) ??-??-1602 Lollum 05-02-1616 overleden
ds. J. Pauwels (Jan) ??-??-1616 ??-??-1625
ds. A.B. Schuiringa (Arnoldus Bartholdi) ??-??-1626 kandidaat 17-04-1654 Lollum
ds. A. Broeksmid (Arnoldus) ??-08-1654 Oldeberkoop ??-03-1670 overleden
ds. B. Dronrijp (Bernardus) ??-06-1671 Dongjum ??-??-1681 overleden
ds. P. Adama (Petrus) ??-??-1682 kandidaat 11-07-1688 Sneek
ds. R. Andala (Ruardus) 14-10-1688 kandidaat ??-10-1690 Makkum
ds. L. Algera (Lollius) ??-05-1691 Woudsend 31-03-1717 overleden
01 ds. J. Vitringa (Johannes) 11-06-1719 Wons 19-08-1719 overleden 00
01 ds. J. Pierson (Jacobus) 14-07-1720 kandidaat 14-10-1725 Holwerd 01
01 ds. H.E. Adama (Hobbo Esaias) 20-01-1726 kandidaat 28-02-1733 overleden 00
01 ds. S. Halbetsma (Scipio) 13-12-1733 kandidaat Franeker 01-01-1739 Holwerd 01
01 ds. T. Scheltinga (Theodorus) 16-10-1740 Oostermeer Eestrum 09-06-1743 Arnhem 02
01 ds. J. Sloterdijk (Jacobus) 22-03-1744 kandidaat Kimswerd 15-08-1748 overleden 00
01 ds. H. Perizonius (Henricus) 03-11-1748 Parrega Hieslum 04-10-1791 overleden 01
01 ds. P. Ens (Petrus) 17-06-1792 Burum 02-09-1805 emeritus 00
01 ds. S. Verweij (Samuel) 27-04-1806 kandidaat 24-08-1806 Bolsward 01
01 ds. R. Nicolai (Rudolphus) 09-11-1806 Lollum 08-12-1811 Ried Boer 01
01 ds. E. Romar (Eelco) 16-05-1813 Boornbergum Kortehemmen 19-04-1824 Huisduinen 02
02 ds. J.N. Schermer Hesseling (Jan Nicolaas) 05-12-1824 Hempens Teerns 08-09-1826 overleden 00
01 ds. J.T. Dijkstra (Jacob Tiedes) 07-10-1827 Oudwoude - Westergeest 19-12-1839 emeritus 00
01 ds. D. Cannegieter (Dominicus) 14-06-1840 Parrega Hieslum 28-06-1846 Tzum 01
03 ds. T.C. Kock Beilanus van Assen (Theodorus Coenraad) 31-01-1847 Longerhouw 29-07-1883 emeritus 00
04 ds. W. Mekking (Willem) 04-11-1883 Zuidzijpe 18-08-1911 overleden 01
02 ds. H. Visser (Hendrik) 06-04-1913 Heerenveen 18-01-1920 Terborg 01
01 ds. H.H. Baudet (Hermannus Helenus) 29-08-1920 Dokkum 09-01-1927 Ter Apel 02
01 ds. T.W. van der Leij (Tjeerd Wibrandus) 01-05-1927 Midsland 25-10-1931 Groningen-elg 01
02 ds. G. Cadee (Gerhard) 19-07-1936 Zweeloo 13-08-1939 Oosterwolde (Fr.) 02
03 ds. K.H. Siccama (Kornelis Hendrikus) 23-06-1940 Brouwershaven 26-08-1945 Bedum 02
04 ds. J.J. Brijker (Johan Jacobus) 03-11-1946 Ouwerkerk 22-10-1950 Ter Apel 02
02 ds. G.W. Scholte (Gerrit Willem) 29-04-1951 Oostwest-Blokker 24-02-1974 emeritus Beetsterzwaag 01
01 ds. J.J. van der Wal (Jacobus Johannes) (p-t) 10-09-1978 hulppred. Arum 24-02-1985 Vianen 03
01 ds. J.K. Bolt (p-t) 20-04-1986 Britsum Jelsum 25-04-1993 Drachten 01
01 ds. mw. K.T.S. Nicolay-Bouwer (Corry) (p-t) 27-02-1994 kandidaat Heerenveen 31-07-2002 ontheven 00
01 ds. mw. J. Wessels-Nijzink (Jannie) (50%) 09-02-2003 kandidaat Stiens 25-03-2012 emeritus 00
01 ds. mw. T. Hibma (Tytsje) 03-02-2013 Winsum-gk

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. C. Met 1947 emeritus Hilversum
J.J. van der Wal (p-t) 09-09-1978 pred. Arum Kimswerd 02


Beroepen vacature 1824:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 09-08-1824 S. Nauta Hijlaard
02 03-09-1824 J.N. Schermer Hesseling Hempens-Teerns


Beroepen vacature 1846:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 25-08-1846 A.M. Bokma de Boer Langweer
02 20-10-1846 A.M. Bokma de Boer (2e keer) Langweer
03 04-12-1846 T.C. Kock Beilanus van Assen Longerhouw


Beroepen vacature 1883:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1883 H. Vrendenberg Warga
02 ??-07-1883 W. Haverkamp Venhuizen
03 ??-08-1883 P. van Krieken Westwoud
04 ??-09-1883 W. Mekking Zuidzijpe


Beroepen vacature 1911:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1912 W. van Hamilton Silverton Hill Sybrandaburen
02 ??-12-1912 H. Visser Heerenveen


Beroepen vacature 1920:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1920 H.H. Baudet Dokkum


Beroepen vacature 1927:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1927 T.W. van der Ley Midsland


Beroepen vacature 1931:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1936 J. Dikboom Amersfoort-vrijz
02 14-04-1936 G. Cadee Zweeloo


Beroepen vacature 1939:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1939 H. Kreb Westzaan
02 ??-10-1939 A. Landstra Diepenheim
03 ??-03-1940 K.H. Siccama Brouwershaven


Beroepen vacature 1945:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1945 J.A. Mulder Meeden
02 ??-12-1945 G. Scheper Leek
03 ??-04-1946 C. Riegstra Blijham
04 ??-08-1946 J.J. Brijker Ouwerkerk


Beroepen vacature 1950:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1950 W. de Weerd Nuis-Niebert
02 ??-01-1951 G.W. Scholte Oostwest-Blokker


Beroepen vacature 1974:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1978 J.J. van der Wal hulppred. Arum


Beroepen vacature 1985:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1985 J.K. Bolt Britsum-Jelsum


Beroepen vacature 1993:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1994 mw. C. Nicolay-Bouwer kandidaat Heerenveen


Beroepen vacature 2002:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-2002 mw. J. Wessels-Nijzink kandidaat Stiens


Beroepen vacature 2012:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-2012 mw. T. Hibma Winsum-gk


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024