Beetgum Hervormde Gemeente


Classis: * Leeuwarden
Provincie: Friesland
Ring: Stiens
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Marssum-Beetgum-Engelum HG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Beetgum opgericht in 1584:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Engelum-hg tot 1645
-
ds. G. van Besten (Gerardus) ??-??-1584 Grouw ??-??-1586 Bentheim
ds. J.P. Duirewout (Johannes Petri) ??-02-1586 Grouw ??-??-1594 Dronrijp 02
ds. H. Colenius (Hermannus) ??-05-1595 Foudgum ??-??-1606 Kollum
ds. J. Wigelius (Johannes) 01-05-1607 hulppred. Garijp ??-04-1611 Elst
ds. T. Petri (Theodorus) 07-08-1611 Wijckel ??-??-1626 Dronrijp
ds. A. Eilshemius (Abraham) ??-04-1627 Longerhouw-Schettens ??-??-1644 Berlicum
ds. N. Arnoldi (Nicolaus) ??-03-1646 Podolie (Polen) 20-05-1651 universiteit Franeker 03
ds. G. Hasius (Gerardus) ??-03-1655 kandidaat 01-08-1668 overleden
ds. G. Munkerus (Georgius) 28-11-1669 kandidaat 15-04-1678 Schingen
ds. M. van Haringhoek (Matthias) ??-10-1678 kandidaat ??-??-1683 Nes - Wierum
ds. R. Noordbeek (Rudolphus) 24-08-1684 Lemmer 07-07-1686 Oudega
ds. J. Isaaci (Johannes) ??-05-1687 Jorwerd 10-10-1712 emeritus
ds. J.P. Faber (Johannes Philippus) 15-04-1714 Menaldum 21-06-1722 overleden 00
01 ds. J.H. Bruinings (Jeremias Henricus) 17-10-1723 kandidaat 12-04-1739 Britsum 01
01 ds. W. van Assen (Winandus) 16-08-1739 Knijpe 16-06-1765 Berlikum 01
01 ds. G.T. de Cock (Gerhardus Theodorus) 08-09-1765 Harich 23-10-1808 overleden 00
01 ds. B. IJpma (Biense) 05-11-1809 Oudega-Kolderwolde 15-05-1823 afgezet 00
03 ds. G.R. Wieringa (Geert Rieuwerts) 02-05-1824 Gaastmeer 13-07-1828 Holwerd 02
01 ds. J.J. Swiers (Jakob Jakobs) 30-11-1828 kandidaat 29-01-1832 Vries 01
01 ds. J. Meijer (Jacobus) 15-07-1832 kandidaat 13-04-1845 Wolvega 01
01 ds. J. van der Zwaag (Joachim) 30-11-1845 Koekange 06-06-1847 Goutum 01
01 ds. W.F. Paehlig (Willem Frederik) 31-10-1847 Grootegast 22-04-1851 overleden 00
01 ds. D.H.H. Tijssen (Dirk Herman Hendrik) 09-11-1851 Harich 05-06-1853 Rotterdam 01
01 ds. J. Alingh Prins (Jan) 27-11-1853 Kampereiland 19-11-1854 Kortezwaag 01
01 ds. H.J. Bruins (Hendrik Jan) 03-06-1855 Leusden 11-04-1871 overleden 00
02 ds. J.E. van Iterson (Jan Egens) 23-02-1873 Oosterwolde (Fr.) 02-06-1879 Oenkerk 04
01 ds. D.C. de Haas (Dirk Cornelis) 03-08-1879 Sint Jacobiparochie 26-04-1891 Dongjum 04
02 ds. A. Wijn (Arnoldus) 20-09-1891 Britsum 25-03-1894 Woldendorp 01
03 ds. J.L. Klein (Jacobus Lambertus) 02-02-1896 kandidaat Hardegarijp 29-05-1898 Oosterwolde (Fr.) 01
01 ds. S. Miedema (Sjoerd) 11-09-1898 Anna Paulowna 01-12-1901 Schingen-Slappeterp 02
01 ds. H. Buiskool (Hendrik) 11-05-1902 Oterdum ??-10-1902 Suriname 01
01 ds. P. Groot (Pieter) 09-11-1902 Midwoud 14-06-1908 Kwadijk 03
01 ds. L. de Baan (Leendert) 06-09-1908 De Wilp 26-03-1911 Boksum 02
01 ds. J. Sevenster (Jan) 09-07-1911 Nieuweschans 06-10-1918 Kollum 01
03 ds. A.L.T. van der Ven (Antoine Louis Theodore) 04-05-1919 Moordrecht 13-11-1927 Herwen-Aerdt 01
03 ds. W. Swart (Willem) 04-10-1931 Sybrandaburen 26-09-1937 overleden 00
02 ds. L.J. van der Kam (Lieuwe Johannes) 18-12-1938 Heerhugowaard 10-11-1940 Zwolle 03
04 ds. J.G. Steenbeek (Jan Gerhard) 14-12-1941 Denekamp 30-09-1945 emeritus 00
02 ds. G.H.W. van Medevoort (Gerard Hendrik Willem) 02-06-1946 Andijk 16-10-1955 Oosterland (NH.) 03
01 ds. R. Hoen (Roelof) 21-10-1956 kandidaat Zuidlaren 29-04-1962 Holwerd 01
-
opgegaan in Marssum-Beetgum-Engelum-hg per 01-07-1966

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
J.P. Stokman (Jasperus Petri) 1584 Winsum 1584 Winsum
J. de Grient Dreux 1850 1851


Beroepen vacature 1823:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 13-10-1823 R. Hoornsma Cannegieter Jelsum
02 ??-11-1823 J.T. Dijkstra Oudwoude-Westergeest
03 21-12-1823 G.R. Wieringa Gaastmeer


Beroepen vacature 1871:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1872 B.H. Franken Delden
02 ??-11-1872 J.E. van Iterson Oosterwolde-Fr.


Beroepen vacature 1891:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1891 R.J. Jungius Delden
02 ??-07-1891 A. Wijn Britsum


Beroepen vacature 1894:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1894 R. Cremer Midwolde
02 ??-06-1895 A. van der Heide kandidaat Leeuwarden
03 ??-10-1895 J.L. Klein kandidaat Hardegarijp


Beroepen vacature 1898:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1898 S. Miedema Anna Paulowna


Beroepen vacature 1901:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1902 H. Buiskool Oterdum


Beroepen vacature 1902:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1902 P. Groot Midwoud


Beroepen vacature 1908:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1908 L. de Baan De Wilp


Beroepen vacature 1911:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1911 J. Sevenster Nieuwe-Schans


Beroepen vacature 1918:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1918 G. Westmijse Wildervank
02 ??-01-1919 J.A. Swart IJhorst-De Wijk
03 ??-03-1919 A.L.T. van der Ven Moordrecht


Beroepen vacature 1927:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1930 W.T. Klumper Westerbroek
02 ??-03-1931 J.A. Swart Kimswerd
03 ??-07-1931 W. Swart Sybrandaburen


Beroepen vacature 1937:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1938 C.A. Schenk Westerbroek
02 ??-09-1938 L.J. van der Kam Heerhugowaard


Beroepen vacature 1940:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1940 J.L. Faber emeritus Zutphen
02 ??-02-1941 B. Peijsel IJhorst-De Wijk
03 ??-07-1941 P.W. van Arkel kandidaat Hengelo-Ov.
04 ??-10-1941 J.G. Steenbeek Denekamp


Beroepen vacature 1945:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1945 J.A. Quak Wijnaldum
02 ??-01-1946 G.H.W. van Medevoort Andijk


Beroepen vacature 1955:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1955 S. Riemers wonend Zeist
02 ??-07-1956 R. Hoen kandidaat Zuidlaren


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024