Boornbergum-Kortehemmen Hervormde Gemeente


Classis: * Drachten
Provincie: Friesland
Ring: Drachten
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Boornbergum-Kortehemmen opgericht in 1601:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Drachten tot 1666
i.s.m. Rottevalle Drachtstercompagnie sedert 1-4-1977 tot 1-12-1984
-
ds. A. Nijenhuis (Albertus) ??-??-1601 30-03-1606 Burgwerd
ds. G. Aggaei (Gajus) 24-09-1607 ??-??-1613 IJsbrechtum
ds. T. Theodori (Snecanus) (Theodorus) ??-??-1613 ??-06-1618 Diever
ds. J. Wilhelmi (Johannes) ??-??-1620 ??-12-1620 Lekkum
ds. S. Gellii (Sixtus) 18-01-1621 voorheen Morra ??-??-1666 overleden
ds. H. Hes (Hanso) ??-07-1667 kandidaat 30-11-1684 Tjalleberd
ds. J. Sterringa (Julius) 10-06-1685 Lippenhuizen 06-02-1724 overleden
01 ds. G. Bosscha (Gerardus) 22-04-1725 kandidaat 14-11-1773 emeritus 00
01 ds. S.R. Veenstra (Saco Rintius) 01-05-1774 Suawoude-Tietjerk 28-09-1795 overleden 00
01 ds. H.H. Schotanus Sterringa Lemke (Hanso Henricus) 06-11-1796 kandidaat Wier 15-05-1803 Roordahuizum 01
01 ds. H. Edelinck Riegersma (Henricus) 11-09-1803 kandidaat 19-10-1806 Cubaard 01
01 ds. P. Idema (Petrus) 21-06-1807 kandidaat 23-07-1809 Oosterwijtwerd 01
01 ds. M.H. Lemke (Michael Hulsius) 05-11-1809 kandidaat 25-01-1810 overleden 00
02 ds. E. Romar (Eelco) 08-07-1810 kandidaat 09-05-1813 Arum 02
01 ds. C. Witteveen (Cornelis) 24-04-1814 kandidaat 26-05-1816 Garijp 01
01 ds. R. Damste (Reinder) 12-01-1817 kandidaat 05-11-1820 Nuis-Niebert 02
01 ds. A. van Dijk (Arnoldus) 08-04-1821 Foudgum Raard 29-10-1826 Sint Jacobiparochie 02
02 ds. H.K.D. Buisman (Hendrik Kreling Dirks) 04-11-1827 Makkinga 24-05-1855 overleden 00
01 ds. C.P. de Groot (Cornelis Philippus) 08-06-1856 Surhuisterveen 26-06-1859 Ruinerwold 02
01 ds. N.J. Lankhorst (Nicolaus Jurjen) 04-12-1859 Workum 28-03-1886 emeritus 04
03 ds. F.A. Hingst (Foppe Allard) 28-11-1886 Lichtenvoorde 23-11-1890 Veenwouden 02
02 ds. N.P. van Es (Nicolaas Pierre) 05-07-1891 Kiel-Windeweer 06-11-1921 emeritus 05
01 ds. J.L. van Apeldoorn (Johannes Lodewijk) 12-11-1922 Bellingwolde 30-04-1947 emeritus 01
01 ds. A. Horst (Anthonie) 25-09-1949 hulppred. Oijen 14-03-1954 Oisterwijk-Helvoirt 01
01 ds. S. Bijleveld (Sjoerd) 08-04-1956 Oudega 14-05-1961 vormingswerk Kortehemmen 01
02 ds. B.J. Bannink (Berend Jan) 06-05-1962 vicaris Woubrugge 18-06-1967 Tubbergen 03
01 ds. R. Klooster (Rienk) 02-10-1977 kandidaat Rottevalle 12-06-1983 Jorwerd-Beers-Jellum-Weidum01
01 ds. mw. D. Kisjes-de Vries (Doetje) (p-t) 12-05-1985 kandidaat Assen 15-06-1991 ontheven 00
01 ds. mw. F. Bergsma-Haverschmidt (Fokje) (p-t) 05-07-1992 Tzummarum-Firdgum 04-07-2004 Sexbierum-Pietersbierum 01
01 ds. mw. C.N. Bark-Bakker (Cornelia Nienke) (p-t) 25-09-2005 kandidaat Veenwouden 06-10-2013 West-Terschelling 01
01 ds. mw. C.K.J. Pronk (Corrie) (50%) 30-11-2014 Tijnje-Terwispel 28-07-2019 Oudenhoorn-pg 01

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. H. ten Have (jeugdwerk) 1958
J.W. Lamberts (Jan Willem) 01-09-1968 Rottevalle-Drachtstercompagnie 1976 Oosterwolde (Fr.)


Beroepen vacature 1810:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 12-04-1810 T.C. Kock Beilanus Paesens
02 ??-05-1810 E. Romar kandidaat


Beroepen vacature 1826:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 25-01-1827 P. Heringa Anjum
02 02-08-1827 H.K.D. Buisman Makkinga


Beroepen vacature 1886:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1886 F.H. Germs Akkerwoude-Murmerwoude
02 ??-08-1886 J. Schuiringa Hensbroek
03 ??-10-1886 F.A. Hingst Lichtenvoorde


Beroepen vacature 1890:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1891 J.F. Folpmers Eernewoude
02 ??-05-1891 N.P. van Es Kiel-Windeweer


Beroepen vacature 1921:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1922 J.L. van Apeldoorn Bellingwolde


Beroepen vacature 1947:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1949 A. Horst kandidaat


Beroepen vacature 1954:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1955 S. Bijleveld Oudega


Beroepen vacature 1961:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1961 J.J. Franck Pinjum-Zurich
02 ??-02-1962 B.J. Bannink vicaris Woubruge


Beroepen vacature 1967:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1977 R. Klooster kandidaat Rottevalle


Beroepen vacature 1983:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1985 mw. D. Kisjes-de Vries kandidaat Assen


Beroepen vacature 1991:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1992 mw. F. Bergsma-Haverschmidt Tzummarum-Firdgum


Beroepen vacature 2004:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-2005 mw. C.N. Bark-Bakker kandidaat Veenwouden


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024