Bozum Hervormde Gemeente


Classis: * Sneek
Provincie: Friesland
Ring: Sneek
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Britswerd-Wieuwerd-Bozum HG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Bozum opgericht in 1592:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Lutkewierum-hg sedert 1943
i.c.m. Deersum-hg sedert 01-10-1946
-
ds. G.B. Acronius (Gellius Benedictus) ??-??-1592 Franeker ??-??-1614 overleden
ds. O. Sixti (Obertus) ??-??-1614 ??-??-1669 overleden
ds. J. Reen (Johannes) ??-10-1669 kandidaat 13-05-1673 overleden
ds. B. Francisci (Bavius) ??-07-1673 Birdaard 28-12-1679 overleden
ds. F. Gellides (Franciscus) ??-03-1680 kandidaat ??-??-1714 overleden
ds. T. Offringa (Tiberius) ??-09-1715 kandidaat 11-06-1753 overleden 00
01 ds. E. Alta (Eelco) 29-09-1754 Beers Jellum 03-08-1790 afgezet 00
01 ds. L. Napjus (Leonardus) 14-11-1790 Garijp Eernewoude Suameer ??-04-1795 afgezet > later Ureterp 00
- ds. E. Alta (Eelco) 18-04-1795 afgezet Bozum 17-08-1798 overleden 00
01 ds. N.J. Snethlage (Nicolaas Jan) 15-09-1799 Oppenhuizen 15-05-1825 emeritus 00
01 ds. J. van Campen (Johannes) 16-10-1825 Gerkesklooster 05-04-1831 overleden 00
02 ds. D.A. Escher (David Adrianus) 02-09-1832 Stiens 13-04-1851 emeritus 00
01 ds. J. Koning (Jan) 05-10-1851 Boksum Blessum 08-06-1867 overleden 00
02 ds. W.F.K. Klinkenberg (Willem Frederik Karel) 18-04-1869 Irnsum 24-11-1878 Leeuwarden 01
01 ds. H.U. Thoden van Velzen (Hajo Uden) 20-04-1879 Rijperkerk 26-11-1882 Gorssel 01
03 ds. S.R. de Boer (Sjoerd Rutger) 20-05-1883 Ferwerd 09-05-1897 Winterswijk 01
02 ds. J. van Giffen (Jan) 10-04-1898 Heerenveen 21-07-1901 Zutphen 02
04 ds. B. Klein Wassink (Berend) 20-07-1902 Leimuiden 25-10-1903 Leeuwarden 01
01 ds. D. Klein Wassink (Derk) 07-02-1904 Zuidwolde (Dr.) 30-04-1905 Goor 02
01 ds. K.J. Mulder (Klaas Jan) 27-08-1905 Loppersum 25-11-1923 Oldeberkoop 01
01 ds. A. Kabel (Abraham) 11-05-1924 Deersum 03-12-1933 Visvliet 01
02 ds. J.T. Huisman (Jakob Tjakka) 30-09-1934 Noordwolde 28-09-1942 overleden 00
03 ds. H.J.E. Caron (Henri Jean Ernst) 21-07-1946 Hardegarijp 27-03-1949 Bellingwolde 01
02 ds. J.P.J. Palmboom (Jan Pieter Jacobus) 09-07-1950 IJsbrechtum 13-11-1960 emeritus 00
-
opgegaan in Britswerd-hg sedert 01-01-1967

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
M. Poppius (Menso) (vicaris) 1550 Manslagt (Ost-Friesland)
Johannes (vicaris) 1567 gevlucht naar Emden
ds. J. Blijdenstein (Johannes) 1581 uitgeleend door Burum 1591 Burum
S. van Feytsma (Sjuck) (vicaris) 23-11-1596 overleden
-
voor evangelisatie
-
G.I. van der Ploeg (Gerben Idses) 1913
ds. J. Jellema (Jelle) 1942 emeritus Welsrijp Baijum
K. Hilverda (Kornelis)


Beroepen vacature 1831:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1832 H. Doorenbos Hijkersmilde
02 09-05-1832 D.A. Escher Stiens


Beroepen vacature 1867:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1868 G.H. van Borssum Waalkes Joure
02 ??-01-1869 W.F.K. Klinkenberg Irnsum


Beroepen vacature 1882:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1883 A.J.P.W. de Wilde Beilen
02 ??-02-1883 P. Moll Doetinchem
03 ??-03-1883 S.R. de Boer Ferwerd


Beroepen vacature 1897:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1897 D. Cannegieter Goor
02 ??-12-1897 J. van Giffen Heerenveen


Beroepen vacature 1901:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1901 H. Doorenbos Scheemda
02 ??-10-1901 W.G.F. Bange Woltersum
03 ??-12-1901 N.L. Piccardt Westernieland
04 ??-04-1902 B. Klein Wassink Leimuiden


Beroepen vacature 1903:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1903 D. Klein Wassink Zuidwolde-Dr.


Beroepen vacature 1905:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1905 K.J. Mulder Loppersum


Beroepen vacature 1923:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1924 A. Kabel Deersum


Beroepen vacature 1933:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1934 H. Wiersma kandidaat Sneek
02 ??-07-1934 J.T. Huisman Noordwolde


Beroepen vacature 1942:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1944 J.R. Meijer kandidaat Veendam
02 ??-09-1945 H. van Dijk Pieterburen
03 ??-04-1946 H.J.E. Caron Hardegarijp


Beroepen vacature 1949:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1949 C.A. Schenk Heerenberg
02 ??-??-1949 J.P.J. Palmboom IJsbrechtum


Beroepen vacature 1960:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1967 C.D. van Coeverden Finsterwolde


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024