Britsum Hervormde Gemeente


Classis: * Leeuwarden
Provincie: Friesland
Ring: Stiens
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Britsum opgericht in 1585:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Cornjum-Jelsum-hg sedert 01-04-1949
i.c.m. Cornjum-Jelsum-hg sedert 01-01-1978
-
ds. F. IJlstanus (Frederik) ??-??-1585 ??-??-1593
ds. G. Schotanus (Gellius) ??-01-1586 ??-??-1590 afgezet
ds. M. Clant (Melchior) ??-??-1592 rector Sneek ??-??-1597 Woudsend
ds. H. Hinckena van Hinckenburch (Henricus) ??-??-1597 Berlikum ??-??-1616 overleden
ds. M. Schotanus (Meinardus) ??-11-1616 kandidaat ??-??-1626 universiteit Franeker 20
ds. W. Wijngaart (Wilhelmus) ??-??-1627 Schingen ??-??-1648 overleden
ds. A. Petri (Antonius) ??-01-1649 Jutrijp - Hommerts ??-??-1672 overleden
ds. J. Gerkama (Justus) 24-01-1674 kandidaat 19-12-1681 Hindeloopen
ds. V. Ringers (Vitus) ??-06-1682 kandidaat ??-01-1685 Ried
ds. J. Segvelt (Johannes) 27-04-1685 kandidaat 03-05-1686 Hem
ds. B. Bekius (Benjamin) 12-12-1686 kandidaat 14-11-1733 overleden
01 ds. H. Lolcama (Hermannus) 09-01-1735 kandidaat ??-04-1738 overleden 00
01 ds. J.H. Bruinings (Jeremias Henricus) 19-04-1739 Beetgum 19-04-1744 Vollenhove 01
02 ds. M. van Marum (Martinus) 16-08-1744 Elst (Gld.) 09-12-1753 Emden 01
01 ds. B. Frieswijk (Benjamin) 28-04-1754 kandidaat Leeuwarden 01-05-1763 Zierikzee 01
02 ds. J. Chevallier (Jacobus) 18-10-1763 Sint Jacobiparochie 23-05-1768 Oude Tonge 01
03 ds. H. Wiese (Hermannus) 26-12-1768 Hemmen 01-04-1798 overleden 00
01 ds. W.J.W. Abresch (Willem Joachim Wicherts) 21-10-1798 kandidaat 07-09-1800 Meeden 01
01 ds. G. Roorda (Gerrit) 23-11-1800 Tinallingen 01-12-1833 emeritus 00
01 ds. S.S. Tromp (Sijtze Solkes) 11-05-1834 Alphen aan den Rijn 23-12-1843 emeritus 00
01 ds. S. Hoitsema (Sijnco) 28-04-1844 Vleuten 31-12-1855 emeritus 00
02 ds. G. Wetsels (Gerhardus) 13-07-1856 Wommels 13-03-1859 Deinum 01
01 ds. C.E. Crull (Casper Everhard) 14-08-1859 hulppred. Amsterdam 13-10-1867 Sleen 01
02 ds. Y. Radersma (Ynze) 19-04-1868 ontheven Oosterbierum 07-11-1869 Ned. Oost-Indie 01
01 ds. F.G. ter Meulen (Frederik Gerard) 03-04-1870 Vrouwenparochie 01-10-1882 emeritus 00
03 ds. J.A.T. Krol (Jan Anton Theodoor) 02-09-1883 Kolderveen 12-04-1885 Beetsterzwaag 01
01 ds. L.D.G. Krol (Leendert Desiderius Gerardus) 12-07-1885 Groede 26-09-1886 Weidum 01
02 ds. A. Wijn (Arnoldus) 08-05-1887 Oldeholtwolde 13-09-1891 Beetgum 01
01 ds. J. Mees (Jan) 06-03-1892 Odoorn 04-09-1898 Tzummarum 03
01 ds. C.F. Bruins (Cornelis Frederik) 16-04-1899 Nuis Niebert 10-06-1900 Sappemeer 01
03 ds. R. Ruibing (Roelof) 19-05-1901 Wittewierum 17-08-1902 Wildervank 01
02 ds. P.J. Franke (Petrus Johannes) 17-05-1903 Peize 25-03-1906 Hoogezand 01
01 ds. J. Juursema (Jacob) 08-07-1906 Sneek 13-11-1927 Niezijl 01
01 ds. K.K. de Jong (Klaas Kerstens) 14-04-1929 Terwispel 23-03-1941 emeritus 00
03 ds. H.J. Witkop (Herman Jan) 31-01-1943 Beets 22-08-1949 emeritus 00
01 ds. H. Gietema (Hein) 05-03-1950 Oudkerk 03-11-1963 Oenkerk 02
01 ds. P. Inberg (Pouwel) 05-07-1964 Roordahuizum 16-01-1977 emeritus 01
01 ds. J.K. Bolt (Jan) (p-t) 13-05-1984 hulppred. Britsum 13-04-1986 Arum Kimswerd 01
01 ds. D. de Boer (Doekle) (p-t) 14-09-1986 kandidaat Leeuwarden 21-02-1999 Middelstum 01
01 ds. mw. H.M. Rivecourt-Hoogenraad (Hester) (p-t) 11-07-1999 kandidaat Leeuwarden 13-07-2006 Nieuwegein-Noord-pg 01
01 ds. mw. M. Hulzebos (Mirjam) 02-09-2007 kandidaat

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
C. Bosker kandidaat 25-02-1855 pred. Exmorra
J.K. Bolt kandidaat 12-05-1984 pred. Britsum-Cornjum-Jelsum01
-
voor herv. Evangelisatie sedert 1859
J.H. Maatjes (Jan Hendrik) 14-08-1859 01-1862 uitgetreden > Britsum-gk


Beroepen vacature 1744:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1744 A.G. Dreas Groningen-Hoogduits
02 ??-06-1744 M. van Marum Elst-Gld.


Beroepen vacature 1763:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1763 M. van Marum Emden
02 ??-08-1763 J. Chevallier Sint Jacobiparochie


Beroepen vacature 1768:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1768 E. Dorenbosch Idaard
02 ??-10-1768 J.H. Appelius Varik
03 ??-11-1768 H. Wiese Hemmen


Beroepen vacature 1798:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 27-07-1798 W.J.W. Abresch kandidaat


Beroepen vacature 1800:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 07-10-1800 G. Roorda Tinallingen


Beroepen vacature 1833:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 06-02-1834 S.S. Tromp Alphen aan den Rijn


Beroepen vacature 1843:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1844 S. Hoitsema Vleuten


Beroepen vacature 1856:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1856 G. Flieringa Menaldum
02 ??-04-1856 G. Wetsels Wommels


Beroepen vacature 1859:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1859 C.E. Crull hulppred. Amsterdam


Beroepen vacature 1867:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1868 W. Reilingh Metslawier
02 ??-03-1868 IJ. Radersma ontheven Oosterbierum


Beroepen vacature 1869:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1870 F.G. ter Meulen Vrouwenparochie


Beroepen vacature 1882:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1882 J.J. Keizer Terwispel > afgekeurd
02 ??-03-1883 M. Wijt Beetsterzwaag > afgekeurd
03 ??-06-1883 J.A.T. Krol Kolderveen


Beroepen vacature 1885:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1885 L.D.G. Krol Groede


Beroepen vacature 1886:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1887 F.H. Germs Akkerwoude-Murmerwoude
02 ??-02-1887 A. Wijn Oldeholtwolde


Beroepen vacature 1891:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1891 J. Mees Odoorn


Beroepen vacature 1898:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1898 C.F. Bruins Nuis-Niebert


Beroepen vacature 1900:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1900 T.H.P. van Papendrecht Brielsch-Nieuwland
02 ??-11-1900 J. ten Bruggenkate Westwoud
03 ??-02-1901 R. Ruibing Wittewierum


Beroepen vacature 1902:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1902 G.T. Gerritsen Noordbroek
02 ??-01-1903 P.J. Franke Peize


Beroepen vacature 1906:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1906 J. Juursema Sneek


Beroepen vacature 1927:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1928 K.K. de Jong Terwispel


Beroepen vacature 1941:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1941 P.A. Stapert Ruinen
02 ??-06-1942 C.M. de Jong Morra-Lioessens
03 ??-10-1942 H.J. Witkop Beets


Beroepen vacature 1949:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1949 H. Gietema Oudkerk


Beroepen vacature 1963:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1964 P. Inberg Roordahuizum


Beroepen vacature 1977:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1984 J.K. Bolt kandidaat Britsum


Beroepen vacature 1986:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1986 D. de Boer kandidaat Leeuwarden


Beroepen vacature 1999:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1999 mw. H.M. Rivecourt-Hoogenraad kandidaat Leeuwarden


Beroepen vacature 2006:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-2007 mw. M. Hulzebos kandidaat


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024