Britswerd Hervormde Gemeente


Classis: * Sneek
Provincie: Friesland
Ring: Sneek
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Scharnegoutum HG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Britswerd opgericht in 1594:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Wieuwerd
i.s.m. Lutkewierum sedert 1958
i.s.m. Bozum-Ytens sedert 01-01-1967
i.s.m. Scharnegoutum-Oosterwierum sedert 01-07-1987
-
ds. F. Regneri (Fredericus) ??-??-1594 Koudum ??-??-1604
02 ds. B. Schotanus a Sterringa (Bernardus) ??-05-1606 Schingen 19-02-1633 overleden
ds. B.L. Sylvius (Bernardus Leuconis) ??-05-1634 kandidaat 25-01-1643 Lutkewierum
ds. D. Acronius (David) ??-07-1643 kandidaat 17-08-1658 Leeuwarden-Huizum
ds. J. de Lespierre (Johannes) ??-03-1659 kandidaat ??-02-1677 overleden
ds. J. Hesener (Johannes) ??-06-1678 kandidaat 06-05-1679 afgezet
ds. C. Sybenius (Cyprianus) ??-03-1680 kandidaat ??-??-1681 Ned. Oost-Indie
ds. P. Adama (Petrus) ??-11-1681 kandidaat ??-??-1694 overleden
ds. L. Ureterpius (Lubbertus) ??-09-1695 kandidaat ??-06-1721 overleden
01 ds. G. Oeveringh (Georgius) 03-05-1722 kandidaat Sneek 18-05-1749 emeritus 00
01 ds. A. Joha (Antonius) 16-11-1749 Weiwerd 31-05-1784 overleden 00
03 ds. S. Cahais (Samuel) 26-06-1785 Tjerkwerd-Dedgum 15-01-1794 overleden 00
02 ds. E.H. Tenckinck (Egbertus Henricus) 16-11-1794 Sint Annaparochie 09-08-1830 overleden 00
02 ds. W.W. Boekhoudt (Wouter Willem) 27-03-1831 Goenga 04-11-1883 emeritus 00
01 ds. L.M. de Boer (Lambertus Martinus) 02-03-1884 Niehove 19-04-1897 Neede 01
02 ds. J. Offerhaus (Johannes) 27-03-1898 Blija 03-12-1905 Meeden 01
02 ds. A. van der Heide (Albertinus) 05-08-1906 Engelum 06-09-1925 lid Tweede Kamer 02
02 ds. J. Walstra (Jouke) 23-08-1953 kandidaat Leeuwarden 06-04-1958 Surhuisterveen 02
01 ds. F.A. Westhoff (Frederik Adriaan) 13-07-1958 Midsland (Terschelling) 29-12-1963 emeritus 00
02 ds. K.J. Inberg (Klaas Jan) 08-09-1968 De Wilp 24-08-1974 Moordrecht 02
01 ds. mw. A. Heeringa (Antje) (p-t) 02-06-1996 Beemster 25-08-2002 Hoogezand-Sappemeer-Kropswolde 01
01 ds. J. Wilts (Jan) (p-t) 02-06-1996 Beemster 25-08-2002 Hoogezand-Sappemeer-Kropswolde 01

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. J. Petri Duirewout (Johannes) 1588 Beetgum (uitgeleend) Beetgum
mw. A.M. Broekman 1941 kandidaat Gravenhage 09-09-1945 Soerabaja
mw. H. Ganster 1945 wonend Groningen


Beroepen vacature 1604:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1605 ?. Plecker Wirdum
02 ??-??-1606 B. Schotanus a Sterringa Hantum


Beroepen vacature 1784:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1784 A. Dorhout Lekkum-Miedum
02 ??-12-1784 S. van Andringa Sint Jacobiparochie
03 ??-06-1785 S. Cahais Tjerkwerd-Dedgum


Beroepen vacature 1794:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1794 T. Adama Koudum
02 ??-10-1794 E.H. Tenckinck Sint Annaparochie


Beroepen vacature 1830:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 25-10-1830 B.S. Tenckinck Kwadijk
02 13-12-1830 W.W. Boekhoudt Goenga


Beroepen vacature 1883:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1883 L.M. de Boer Niehove


Beroepen vacature 1897:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1897 E.J.J. Homan Witmarsum
02 ??-12-1898 J. Offerhaus Blija


Beroepen vacature 1905:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1906 H. de Haan Warga
02 ??-05-1906 A. van der Heide Engelum


Beroepen vacature 1925:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1953 F. de Boer kandidaat Bussum
02 ??-07-1953 J. Walstra kandidaat Leeuwarden


Beroepen vacature 1958:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1958 F.A. Westhoff Midsland (Terschelling)


Beroepen vacature 1963:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1967 drs. W.A.G. Meeuse Annerveen > eerst aan
02 ??-08-1968 K.J. Inberg De Wilp


Beroepen vacature 1974:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1996 J. Wilts Beemster
01 ??-05-1996 mw. A. Heeringa Beemster


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024