Buitenpost Hervormde Gemeente


Classis: * Buitenpost
Provincie: Friesland
Ring: Buitenpost
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Buitenpost PG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Buitenpost opgericht in 1580:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ds. H. Schuurman (Henricus) ??-??-1580 pastoor Buitenpost ??-??-1582 Tzum
ds. B. Bilberbeek (Bartholomeus Nicolai) ??-??-1598 pastoor Drachten ??-??-1611 Warfhuizen
ds. J. Sartorius (Johannes) ??-??-1615 Beetsterzwaag ??-??-1621 overleden
ds. G. van Croddenbosch (Gerhardus) ??-??-1622 kandidaat 24-05-1659 overleden
ds. S. Vomelius (Sibrandus) ??-01-1661 Engelum 25-02-1668 Wirdum
ds. H. Brink (Henricus) ??-08-1668 kandidaat 12-05-1678 Joure
ds. L. Posthumus (Lollius) 12-12-1678 kandidaat 11-04-1681 Ternaard
ds. A. Acronius (Abraham) ??-??-1681 kandidaat 30-07-1683 Witmarsum
ds. J. Stikkersma (Jacobus) ??-??-1683 kandidaat ??-12-1690 overleden (op preekstoel)
ds. H. Reneman (Henricus) 04-04-1692 kandidaat ??-10-1725 emeritus
01 ds. H. Jacobi (Hermannus) 19-05-1726 kandidaat ??-??-1764 emeritus 00
01 ds. C. Smit (Christophorus) 04-11-1764 kandidaat 18-10-1767 Dokkum 03
01 ds. F. Rondaan (Franciscus) 29-05-1768 kandidaat Makkum ??-02-1775 emeritus 00
02 ds. H. Muntinghe (Herman) 13-08-1775 kandidaat 21-09-1777 Zeerijp 01
01 ds. H. Wesselius (Hermannus) 07-12-1777 kandidaat Leeuwarden 20-09-1789 Roordahuizum 02
01 ds. A. Dorhout (Ambrosius) 08-11-1789 Lekkum Miedum 14-09-1794 Harlingen 01
01 ds. E. Warmolts (Elibert) 02-11-1794 Lellens 03-08-1800 t Zandt 02
02 ds. B.H. Habbema (Bokko Hermannus) 25-10-1801 Tjerkgaast 24-06-1810 Oenkerk 01
01 ds. I. Tinga (Idzart) 04-11-1810 kandidaat Groningen 05-08-1815 Noordlaren 01
01 ds. J. Bakker (Jan) 03-12-1815 kandidaat 03-09-1826 Bolsward 01
01 ds. C.W. Wijchgram (Claes Willemsen) 13-05-1827 kandidaat 12-02-1870 overleden 01
01 ds. H. Malcomesius (Hendrik) 16-04-1871 Franeker 09-06-1872 Herveld 01
01 ds. S.S. de Koe (Salmon Siewert) 13-10-1872 Lienden 25-01-1874 Utrecht 05
01 ds. G. Aalbers (Gerrit) 30-08-1874 Diepenheim 15-08-1880 Purmerend 03
11 ds. K. Fernhout (Klaas) 02-09-1883 kandidaat Hijkersmilde 14-06-1886 Tzum 03
01 ds. E.H. Jonkers (Engbertus Hendrik) 13-01-1889 kandidaat Scheemda 18-11-1894 Zuid-Beijerland 13
03 ds. J. Steehouwer (Jacob) 07-06-1896 Koekange 16-08-1903 Wijchen - Leur 03
02 ds. J.E. de Vries (Jan Elzo) 03-07-1904 Visvliet 28-01-1934 overleden 00
01 ds. T. Leendertz (Taco) 04-11-1934 Beets Oudendijk 31-07-1938 Heerenberg 01
01 ds. K.J. de Groot (Kornelis Jelmer) 12-03-1939 Oosterwolde (Fr.) 27-04-1958 emeritus Irnsum 01
01 ds. J.P. Hilhorst (Jan Philip) 17-08-1958 pred. evang. Buitenpost 16-04-1967 Kloetinge 01
03 ds. R. Bijl (Romke) 26-11-1967 Joure 30-09-1974 emeritus 00
02 ds. L. Gulmans (Lieuwe) 19-01-1975 Vianen 30-03-1980 Hilversum 03
02 ds. C. Vijfhuizen (Cornelis) 11-10-1981 Dedemsvaart 31-05-1989 emeritus 00
01 ds. M.T.P.M. Oomens (Thijs) 01-10-1989 Epe 24-02-2002 Kootstertille Twijzel 01
01 ds. mw. E.E. Nordt (Elly) 01-12-2002 Heeze 23-08-2009 Markelo 01
-
predikantsplaats voor evangelisatie (verbonden aan PKV) sedert 12-06-1953
01 ds. J.P. Hilhorst -1953 evangelist Buitenpost 16-08-1958 pred. Buitenpost 01
-
opgegaan in Buitenpost-pg sedert 03-01-2010

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
J. van der Net 1942 voorganger evangelisatie 01-04-1951
-
werkzaam voor evangelisatievereniging
-
J.H. Fricke 1906 29-12-1918
J. van der Net 1926 Nieuweroord 1942 herv. gemeente Buitenpost
J.P. Hilhorst 15-04-1951 kandidaat Oosterbeek


Beroepen vacature 1775:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1775 J.C. Appelius Wijnjeterp-Duurswoude
02 ??-07-1775 H. Muntinghe kandidaat


Beroepen vacature 1800:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 23-06-1801 H. Manger Jelsum
02 ??-09-1801 B.H. Habbema Tjerkgaast


Beroepen vacature 1880:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1881 L. Wagenaar kandidaat Heerenveen
02 ??-01-1882 J. de Jong Oostrum
03 ??-03-1882 J.J. van der Weijde Balk
04 ??-05-1882 M.H. Bolkestein kandidaat Hilversum
05 ??-06-1882 R. Jaarsma Lollum
06 ??-09-1882 J.S. Tichelman Leidschendam
07 ??-11-1882 J.H.F. Gangel Aalten
08 ??-12-1882 J.G. Verhoeff Bodegraven
09 ??-02-1883 J.W.H. Kalkman Nieuw-Lekkerland
10 ??-04-1883 H.F. Herfkens Rhenen
11 ??-05-1883 K. Fernhout kandidaat Hijkersmilde


Beroepen vacature 1886:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1888 E.H. Jonkers kandidaat Scheemda


Beroepen vacature 1894:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1895 A.S. Talma Haaften
02 ??-12-1895 B. Zoete Augustinusga
03 ??-04-1896 J. Steehouwer Koekange


Beroepen vacature 1903:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1904 A.S. Talma Rijperkerk
02 ??-03-1904 J.E. de Vries Visvliet


Beroepen vacature 1934:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1934 T. Leendertz Beets-Oudendijk


Beroepen vacature 1938:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1938 K.J. de Groot Oosterwolde-Fr.


Beroepen vacature 1953 (voor evangelisatie):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1953 J.P. Hilhorst voorganger Buitenpost-evang


Beroepen vacature 1958 (vac. De Groot):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1958 J.P. Hilhorst pred. standplaats PKV


Beroepen vacature 1967:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1967 J. Dol leraar Assen
02 ??-05-1967 P. de Ruiter Steenwijkerwold
03 ??-09-1967 R. Bijl Joure


Beroepen vacature 1974:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1974 E. Stegenga Middelstum
02 ??-09-1974 L. Gulmans Vianen


Beroepen vacature 1980:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1980 D. Driebergen Enter
02 ??-07-1981 C. Vijfhuizen Dedemsvaart


Beroepen vacature 1989:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1989 M.T.P.M. Oomens Epe


Beroepen vacature 2002:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-2003 mw. E.E. Nordt


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024