De Slachsang Protestantse Gemeente


Classis: Sneek
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Protestantse Gemeente De Slachsang opgericht in 2007:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Bozum-hg, Britswerd-hg, Lutkewierum-hg, Oosterwierum-hg, Wieuwerd-hg en Bozum-gk
-
01 ds. R.J. de Vries (Rene) (70%) 27-11-2011 Langweer-hg 06-10-2019 ontheven 00
01 ds. R.E. Nummerdor (Renier Evert) 13-09-2020 Grouw-Irnsum-pg


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024