Dronrijp Hervormde Gemeente


Classis: * Leeuwarden
Provincie: Friesland
Ring: Bolsward
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Dronrijp PG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Dronrijp opgericht in 1583:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Dronrijp-Menaldum-gk sedert 26-02-2002
-
ds. O. Ippius (Oebelus) ??-??-1583 ??-??-1584 Dokkum
ds. S. Tielmannis (Segerus) ??-??-1585 ??-??-1592 Sint Jacobiparochie
ds. W. Wybrand (Wybe) ??-??-1592 ??-??-1594
ds. J.P. Duirewout (Johannes Petri) ??-??-1594 Beetgum - Engelum ??-??-1600 Ternaard
ds. J. Hillebrandi (Johannes) ??-??-1601 Hijlaard 01-11-1617 overleden
ds. C. Hiddius (Christophorus) ??-??-1619 Oosternijkerk ??-??-1626
ds. T. Petri (Theodorus) ??-08-1626 Beetgum - Engelum ??-06-1654 overleden
ds. R. Hachtingius (Regnerus) ??-11-1654 kandidaat 24-11-1657 Leeuwarden
ds. B. Wiarda (Bartholdus) ??-04-1658 Lutkewierum 27-07-1671 Workum
ds. P. Vogelsang (Petrus) ??-12-1671 Witmarsum 02-10-1676 Sneek
ds. T. Domna (Tjalling) ??-12-1676 kandidaat 06-10-1684 Workum
ds. A. Landreben (Arnoldus) ??-01-1685 Roordahuizum 26-10-1696 Franeker
ds. G. Elards (Gerardus) ??-01-1697 kandidaat 03-08-1705 Dokkum
ds. T. van Thuynen (Theodorus) ??-09-1705 kandidaat 28-10-1709 Dokkum
ds. P. Meilsma (Petrus) ??-05-1710 kandidaat 26-11-1716 Stavoren
01 ds. T. de Bucqoy (Thomas) ??-04-1717 kandidaat Leeuwarden 01-11-1718 overleden 00
01 ds. H. Venema (Hermannus) 12-02-1719 kandidaat 28-03-1723 universiteit Franeker 02
01 ds. B. Brouwer (Brouerius) 25-07-1723 kandidaat 14-10-1725 Hindeloopen 00
01 ds. F. van Huisen (Franciscus) 12-05-1726 kandidaat Leeuwarden 13-04-1733 afgezet 00
01 ds. O. Faber (Onias) 14-06-1733 kandidaat Leeuwarden 07-07-1765 emeritus 00
01 ds. H. Sijpkens (Henricus) 22-09-1765 Lippenhuizen 01-03-1767 Leeuwarden 01
01 ds. W.R. Nanninga (Wolter Rudolph) 31-05-1767 Oudeschoot 13-01-1768 overleden 00
01 ds. E. Meurs (Eilardus) 05-06-1768 kandidaat Meppel 01-05-1786 Oude Pekela 01
01 ds. P.M. Kesler (Paulus Matthias) 25-11-1787 kandidaat 20-12-1793 afgezet 00
01 ds. B. Ringnalda (Bouwe) 21-09-1794 Hindeloopen 25-05-1795 dienst neergelegd > Achlum 00
- ds. P.M. Kesler (Paulus Matthias) 26-05-1795 afgezet Dronrijp 26-07-1798 afgezet > rector Bolsward 00
02 ds. W.G. Reddingius (Wibrandus Gerardus) 11-11-1798 Scharnegoutum 19-11-1809 Bierum 01
01 ds. P. Koning (Pibo) 11-03-1810 Wommels 30-06-1835 emeritus 00
02 ds. P. de Goeje (Pieter) 06-03-1836 Lippenhuizen 27-10-1839 Heerenveen 01
01 ds. W.C. van der Zwaag (Wicherus Cornelius) 22-03-1840 Zwaagwesteinde 05-11-1854 Zuidbroek 03
01 ds. J.P. Escher (Johan Petrus) 29-04-1855 Ried Boer 25-12-1879 overleden 00
02 ds. E.J. Huisinga (Edzard Jacob) 27-03-1881 Nieuweschans 30-08-1894 overleden 00
04 ds. S. Winkel (Simon) 26-07-1896 Avenhorn 21-02-1904 Limmen 03
01 ds. J. Buiskool (Jan) 24-07-1904 Holwerd 24-10-1909 Ried Boer 02
01 ds. J.J. Bleeker (Johannes Jacob) 10-04-1910 Tiel 03-10-1937 emeritus 01
01 ds. K. Wybenga (Klaas) 01-05-1938 Winsum (Fr.) 03-10-1943 Bergen op Zoom 01
01 ds. P. van Wijnen (Pieter) 28-11-1943 Winsum (Fr.) 28-08-1949 Zutphen 01
02 ds. J. Oosterhuis (Jelle) 12-03-1950 Heerenveen 15-11-1970 emeritus 00
01 ds. J.W. Schaap (Jakob Willem) 19-12-1971 Franeker 31-01-1977 g.v. Noordbergum 01
02 ds. R. Schelling (Rokus) 23-10-1977 kandidaat Hilversum 09-01-1983 Dokkum 03
01 ds. J.H.B.M. Haakman (Jos) 26-06-1983 Zwammerdam 09-09-1990 Bussum 01
01 ds. mw. E.M. van der Weijde-Wisselaar 03-03-1991 Elahuizen Oudega 15-06-1997 g.v. Coendershof Groningen 01
01 ds. R.M. den Hertog (Rien) 22-03-1998 kandidaat Apeldoorn 21-11-2004 Vianen 01
-
opgegaan in Dronrijp-pg sedert 16-04-2007


Beroepen vacature 1592:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 09-11-1594 J.P. Duirewout Beetgum


Beroepen vacature 1797:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 29-07-1798 B. Brandsma Wijnjeterp-Duurswoude
02 25-09-1898 W.G. Reddingius Scharnegoutum


Beroepen vacature 1836:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 11-08-1835 P. van Velden Oldemarkt-Paaslo
02 15-10-1835 P. de Goeje Lippenhuizen


Beroepen vacature 1880:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1880 J.W. Lieftinck Rauwerd
02 ??-11-1880 E.J. Huisinga Nieuweschans


Beroepen vacature 1894:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1895 I.M.J. Hoog Terwolde
02 ??-09-1895 H.R. Offerhaus Havelte
03 ??-01-1896 H.W.P.E. van Bergh Eijsinga Stiens
04 ??-04-1896 S. Winkel Avenhorn


Beroepen vacature 1904:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1904 J. Buiskool Holwerd


Beroepen vacature 1909:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1909 J.J. Bleeker Tiel


Beroepen vacature 1938:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1938 K. Wybenga Winsum-Fr.


Beroepen vacature 1943:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1943 P. van Wijnen Winsum-Fr.


Beroepen vacature 1949:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1949 P.A. Stapert Epe
02 ??-11-1949 J. Oosterhuis Heerenveen


Beroepen vacature 1970:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1971 J.W. Schaap Franeker


Beroepen vacature 1977:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1977 J. Muis kandidaat Utrecht
02 ??-07-1977 R. Schelling kandidaat Hilversum


Beroepen vacature 1983:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1983 J.H.B.M. Haakman Zwammerdam


Beroepen vacature 1990:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1990 mw. E.M. van der Weijde-Wisselaar Elahuizen-Oudega


Beroepen vacature 1997:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1998 R.M. den Hertog kandidaat Apeldoorn


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024