Finkum–Hijum Hervormde Gemeente


Classis: * Leeuwarden
Provincie: Friesland
Ring: Stiens
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Hallum HG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Finkum–Hijum opgericht in 1580:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ds. G. van Finkum (Gellius) ??-??-1580 voorheen priester ??-??-1589
ds. G. Johannis (Godofridus) ??-??-1589 ??-??-1597 Ried – Boer
02 ds. C. Mellius (Cyricus) ??-??-1601 ??-??-1604 Sint Annaparochie
ds. O.H. Belida (Olferd Hendriksz.) ??-??-1606 Oudeschans ??-??-1608 afgezet
ds. N.R. Salverda (Nicolaus Regneri) ??-??-1610 ??-??-1614 Ried - Boer
ds. D. Wopkens (Douwe) ??-??-1615 ??-??-1618 Welsrijp – Baijum
ds. A.M. Siderius (Arnoldus Matthiae) ??-??-1620 ??-??-1626 Stiens
ds. S. Sinnema (Suffrides) ??-??-1627 ??-??-1635
ds. U. Heronis (Ulricus) ??-??-1635 kandidaat 24-07-1636 overleden
ds. E. Meyer (Ericus) ??-??-1636 14-02-1642 Oosterwierum
ds. N.R. Monsma (Nicolaus Romberti) ??-05-1642 kandidaat 01-01-1671 overleden
ds. A. Schuiringa (Andreas) ??-03-1672 Ameland 13-02-1676 Cornjum
ds. O. Jorna (Onias) ??-02-1676 kandidaat 02-05-1681 Exmorra - Allingawier
ds. D. van der Sloot (Dominicus) 03-07-1681 kandidaat 12-11-1683 Grijpskerk
ds. H. Stapert (Hanso) 01-06-1684 Aalsum - Wetzens 01-11-1709 overleden
ds. R.B. Reen (Regnerus Bronger) 31-05-1711 kandidaat 26-09-1728 Leeuwarden-Huizum 01
01 ds. G. Hanekroot (Gerardus) 17-07-1729 kandidaat Cornjum 04-04-1776 overleden 00
01 ds. H. Pollius (Henricus) 26-10-1777 Ureterp 30-04-1786 Wanswerd – Jislum 01
01 ds. F.E. Schmitz (Frans Ernst) 02-07-1786 Oosterzee 14-08-1791 emeritus 00
02 ds. G.A. Passamier (Gellius Andreas) 30-10-1791 Oppenhuizen 28-04-1799 emeritus 02
02 ds. T. Andreae (Tjepko) 27-10-1799 kandidaat Harlingen 26-04-1801 dienst neergelegd > arts 00
01 ds. G.A. Passamier (Gellius Andreas) 14-06-1801 emeritus Stiens 29-10-1820 emeritus 00
01 ds. A. Smit (Aldert) 14-07-1822 kandidaat 13-10-1826 overleden 02
02 ds. G. van Troijen (Gerrit) 14-06-1829 kandidaat 15-04-1877 emeritus 00
03 ds. H.T. du Saar (Henri Theodore) 17-03-1878 Herbaijum 09-10-1881 Noordwolde (Fr.) 03
07 ds. R. de Haas (Roelof) 15-04-1883 Hoornsterzwaag 27-04-1884 Winsum - Baard 03
04 ds. T. de Boer (Tjalling) 19-04-1885 kandidaat 03-07-1887 Oldeholtwolde 02
01 ds. J. Kapteijn (Johannes) 02-10-1887 Oldeberkoop 19-01-1890 Huins - Lyons 01
12 ds. H. de Boer (Herman) 18-11-1900 Wieringerwaard 31-05-1907 emeritus 00
01 ds. M.T. Laurman (Martinus Theodorus) 03-11-1907 Nes (Ameland) 01-01-1928 emeritus 01
-
i.c.m. Hallum-hg sedert 01-01-1957

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
S. Bakker ??-??-1893 Kropswolde 1898 Valthermond
mw. J.H. Bethe 31-05-1942 kandidaat Haarlem 1946 Beverwijk-vrijz.
J.W. Lamberts (Jan) ??-??-1959 Nieuw-Amsterdam-vrijz 1966 Rottevalle


Beroepen vacature 1598:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1598 F. Hommius Warmond
02 ??-??-1601 S. Mellei


Beroepen vacature 1791:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 24-08-1781 T. Reneman Woudsend
02 ??-09-1791 G.A. Passamier Oppenhuizen


Beroepen vacature 1799:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 15-08-1799 R. Nicolai Lollum
02 ??-09-1799 T. Andreae kandidaat Harlingen


Beroepen vacature 1826:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 01-10-1828 S.P. Minnema kandidaat
02 ??-01-1829 G. van Troijen kandidaat


Beroepen vacature 1877:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1877 J.H. Lamping Scherpenzeel-Fr.
02 ??-09-1877 J. Dommisse Rottevalle
03 ??-10-1877 H.T. du Saar Herbaijum


Beroepen vacature 1881:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1882 K. Onnekes Ezinge
02 ??-02-1882 A. Wijn Hornhuizen-Kloosterburen
03 ??-05-1882 T. van Berkum Lutkewierum
04 ??-07-1882 A.E. Coolhaas van der Woude Engelum
05 ??-09-1882 S.G. Geertsema Beckeringh Ureterp
06 ??-10-1882 J.F. van Binsbergen Willemsoord
07 ??-01-1883 R. de Haas Hoornsterzwaag


Beroepen vacature 1884:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1884 W. Beekhuis Oude Pekela
02 ??-08-1884 L.J. van Hoorn Metslawier
03 ??-09-1884 E.J.J. Homan kandidaat Scherpenzeel
04 ??-11-1884 T. de Boer kandidaat


Beroepen vacature 1887:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1887 J. Kapteijn Oldeberkoop


Beroepen vacature 1890:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1890 N.P. van Es Ommelanderwijk
02 ??-10-1890 H.J. Huber Gieterveen
03 ??-12-1890 G.A. Lolcama kandidaat
04 ??-12-1894 J. Schuiringa Hallum
05 ??-01-1896 J. Koerts Sikkema Cornjum
06 ??-11-1896 H. Thoden van Velsen Jelsum
07 ??-11-1897 R. Hazelhoff Schalzum
08 ??-07-1898 J.D. Dardenne Ankringa Hijlaard
09 ??-12-1898 H. Klimp kandidaat Groningen
10 ??-06-1899 H.J. Witkop kandidaat Winschoten
11 ??-05-1900 E.K. Groeneveld kandidaat Winschoten
12 ??-10-1900 H. den Boer Wieringerwaard


Beroepen vacature 1907:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1907 M.T. Laurman Nes (Ameland)


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024