Hardegarijp Hervormde Gemeente


Classis: Buitenpost
Provincie: Friesland
Ring: Bergum
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Hardegarijp opgericht in 1582:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Rijperkerk sedert 1582 tot 1864
i.s.m. Tietjerk-Suawoude sedert 1582 tot 1590
-
J. Wilhelmi (Johannes) ??-??-1582 ??-??-1590
E. Marci (Emarus) ??-??-1590 ??-??-1598 afgezet
N. Johannes (Nicolaus) ??-??-1601 ??-??-1616 emeritus
H.P. Drogeham (Hermannus Petri) ??-??-1616 Garijp 21-11-1656 overleden
D.S. Tasma (Duco Sixti) ??-08-1658 kandidaat 19-06-1665 overleden
H. Jeltema (Hermanus) ??-06-1666 kandidaat 15-02-1694 overleden
P.J. Greidanus (Petrus Johannes) 14-04-1695 kandidaat 13-01-1733 overleden
01 A. Oudkerk (Adrianus) 14-03-1734 Rottevalle 02-04-1769 overleden 00
01 C. Jongsma (Cornelius) 20-05-1770 kandidaat 31-05-1772 Balk 02
01 H.A. Nieuwold (Hendrik Abel) 27-09-1772 Lippenhuizen 28-09-1777 Leeuwarden 01
01 O.A. Mentes (Occo Albertus) 14-12-1777 Langweer 30-01-1786 overleden 00
01 H. Kuipers (Halbo) 19-11-1786 Gorredijk 26-04-1789 Leeuwarden 02
01 J. Engelsma Mebius (Jacobus) 14-06-1789 Jorwerd 20-12-1829 emeritus 00
04 D. Holwerda (Dominicus) 07-11-1830 Rolde 27-05-1833 Drachten 02
01 H.W. Haselhoff (Hemmo Wilhelmus) 06-10-1833 Westerbroek 18-12-1864 emeritus 00
01 J. van Loenen 29-09-1867 Weidum 25-09-1889 overleden 02
02 R. Klein (Roelof) 23-11-1890 Gasselte 30-04-1902 emeritus 02
01 M.J.A. Bouwers (Marcus Jan Adriaan) 28-09-1902 Winterswijk 04-05-1930 Wagenborgen 02
01 J. Schmidt 18-09-1938 Oosterlittens 25-05-1941 Hoogezand 01
01 H.J.E. Caron (Henri Jean Ernst) 26-10-1941 Deersum-Irnsum 14-07-1946 Bozum 02
05 T.J. de Boer 22-08-1948 Roordahuizum 31-12-1959 emeritus 00
01 K.M. Witteveen 16-04-1961 Noordbroek 27-06-1965 Sneek 01
02 J.C. Delbeek 08-08-1965 Scherpenzeel (Fr.) 16-04-1972 Middelburg 01
01 H.F. Venema 03-09-1972 Sint Johannesga 31-08-1977 ontheven 02
01 D.G. Wiersma 14-01-1979 kandidaat Anjum 22-06-1986 Wommels-Hijdaard 01
01 A. Terlouw 28-06-1987 Lemele 10-04-1994 Boksum-Blessum-Deinum 01
01 P.F. Goedendorp 12-02-1995 Deurne-Helenaveen 06-01-2002 Soest-Noord 01
01 mw. G. Westra (Geke) 29-09-2002 Oudkerk-Roodkerk 20-02-2022 emeritus 00

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
voor evangelisatie sinds 1931
J.W. Pieper ??-??-1943 emeritus Oosternijkerk ??-??-1947
H. Kooistra ??-??-1948 g.o. Terkaple
N.A. de Vries ??-??-1951 Luinjeberd ??-??-1963 Een
E. Woltinge ??-??-1964 26-04-1970
G. Beekman 20-12-1970 ??-??-1980 Driedorp
02 J. Kot 12-06-1981 hulppred Nieuw-Lekkerland ??-??-1990 pred. Valburg-Homoet
E. Baren ??-??-1991 Almelo


Beroepen vacature 1830:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 04-02-1830 L.D. Westerloo Augustinusga-Surhuizum
02 02-04-1830 A.C. Eldik van Thieme Zetten-Andelst
03 01-07-1830 M.M. Schim van der Loeff Meerkerk
04 10-08-1830 D. Holwerda Rolde


Beroepen vacature 1890:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1890 G.W. Heessen Winterswijk
02 ??-09-1890 R. Klein Gasselte


Beroepen vacature 1946:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1946 G.W. Scholte Jelsum
02 ??-08-1947 B. Nijholt Eindhoven
03 ??-01-1948 I. Brommet Nuis
04 ??-04-1948 G.J.J. Rensink Dalen
05 ??-06-1948 T.J. de Boer Roordahuizum


Beroepen vacature 1965:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1965 C. van Herwaarden Arkel
02 ??-04-1965 J.C. Delbeek Scherpenzeel (Fr.)


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024