Harich-Ruigahuizen Hervormde Gemeente


Classis: * Sneek
Provincie: Friesland
Ring: Sloten
Digitale uitzending: nee
Opgegaan in: Harich-Ruigahuizen PG

Predikanten van de Hervormde Gemeente Harich-Ruigahuizen opgericht in 1616:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Sondel tot 1613
i.c.m. Balk tot 1616
i.s.m. Oudega-Kolderwolde-Elahuizen-hg sedert 1992 tot 11-10-2004
i.s.m. Oudega-Kolderwolde-gk sedert 1997
i.s.m. Oudega-Kolderwolde-hg sedert 11-10-2004
-
ds. H. Wellink (Henricus) ??-??-1583 ??-??-1585 overleden
ds. L. Levinck (Lambertus Levini) ??-??-1585 Holwerd ??-??-1597 Lemmer
ds. J.C. Sylvius (Johannes Cornelii) 24-05-1597 Tzummarum 21-03-1598 Minnertsga
ds. J.J. Balk (Johannes Johannis) ??-10-1599 Foudgum ??-??-1616 Balk
ds. H. Jochems (Hendrik) ??-??-1616 Oudemirdum 13-04-1618 Hindeloopen
ds. M.B. Brugbron (Mattheus Bernardi) 16-04-1619 kandidaat 05-09-1626 Heeg
ds. J.J. Balk (Johannes Johannis) ??-10-1627 Sondel ??-??-1659 overleden
ds. P. Milesius (Petrus) 26-02-1660 kandidaat ??-02-1664 overleden
ds. G. Herminius (Gerardus) ??-08-1664 kandidaat ??-01-1665 overleden
ds. F.S. Wylsma (Feico Sibrandus) 25-03-1666 kandidaat ??-09-1669 Cornjum
ds. Q. van der Velde (Quirinus) 01-01-1670 kandidaat 11-06-1673 Warns Scharl
ds. G. Ottema (Gosuinus) 16-12-1673 kandidaat ??-??-1700 emeritus
ds. J. Banga (Johannes) 30-10-1701 kandidaat 01-07-1710 Morra
ds. A. Schellinga (Annius) 09-09-1710 kandidaat 05-07-1718 Hijlaard
01 ds. P. Reinalda (Petrus) 18-09-1718 kandidaat 04-11-1732 Wijckel 01
01 ds. H. de la Ferte (Henricus) 29-03-1733 hulppred. 03-11-1756 overleden 00
01 ds. G.T. de Cock (Gerardus Theodorus) 28-05-1758 kandidaat 25-08-1765 Beetgum 01
01 ds. E. Aenae (Eduardus) 17-11-1765 Oudemirdum 13-06-1802 emeritus 00
01 ds. H. Muntingh (Hendrik) 15-08-1802 Hijlaard 27-12-1847 emeritus 00
01 ds. D.H.H. Tijssen (Dirk Herman Hendrik) 07-05-1848 kandidaat 26-10-1851 Beetgum 02
01 ds. W.L. Ladenius (Wilhelm Lodewijk) 04-04-1852 kandidaat 30-09-1855 Hoorn 01
01 ds. F.Z. Reneman (Frederik Zacharias) 06-04-1856 kandidaat 30-06-1865 emeritus 00
01 ds. P.A. de Bruine (Philip Anthony) 03-06-1866 Noorden 01-06-1873 overleden 00
01 ds. J. Kapteijn (Johannes) 09-08-1874 Hindeloopen 11-05-1879 Surhuisterveen 01
01 ds. H.F. Hamelberg (Herman Frederik) 19-10-1879 Cuijk 26-09-1880 Willemstad (Curacao) 01
01 ds. J. de Grient Dreux (Johan) 13-03-1881 Ommelanderwijk 18-07-1887 overleden 01
01 ds. H. van Eijck Heslinga (Hendrik) 18-11-1888 Kollumerzwaag 16-10-1892 Oostermeer 05
13 ds. H. Haselager (Hendricus) 06-09-1896 kandidaat 01-10-1899 Tzum 03
04 ds. M. Woudstra (Marten) 02-09-1900 kandidaat Engwierum 28-04-1907 Welsrijp Baijum 01
01 ds. G. Bolkestein (Gerrit) 20-10-1907 kandidaat Hilversum 12-03-1911 Steenwijk 07
02 ds. L. Moolhuizen (Lucas) 05-11-1911 Wouterswoude 03-06-1917 Garijp 01
01 ds. A.J. Wormgoor (Arend Johan) 07-10-1917 kandidaat Arnhem 10-10-1920 Alblasserdam 04
02 ds. B. Dijkstra (Berend) 29-05-1921 Longerhouw 14-12-1930 Steenwijkerwold 04
04 ds. L. Boersma (Lubbert) 06-12-1931 Oudega 05-07-1942 emeritus 00
03 ds. J.M. de Vries (Jentje Michiel) 07-03-1943 hulppred. Sint Pancras 14-07-1946 Suameer 01
02 ds. A. van der Lee (Albert) 06-10-1946 De Krim 04-09-1949 Rijperkerk 02
04 ds. F. Brouwer (Feike) 09-04-1950 hulppred. Oostwest-Graftdijk 22-08-1954 Hillegom 01
01 ds. A.J. van Cruyningen (Abraham Jannis) 17-10-1954 vicaris Buurse 29-11-1959 Kloetinge 01
01 ds. A.K. van der Schoot (Albert Klaas) 20-03-1960 vicaris Drachten (Kapel) 15-08-1965 Appelscha 02
05 ds. J. Groot (Jan) 16-10-1966 Leiden 31-10-1973 emeritus 00
01 ds. A. de Kleine (Albert) 23-09-1979 Garijp 30-04-1980 emeritus Harich 01
01 ds. mw. W. Wiersma-Kuijt (Wijmpje) 23-10-1988 Putten-deelgem. 16-05-1989 emeritus Harich 01
02 ds. G.B.J. Kozijn (Gerben Berend Jan) 06-09-1992 kandidaat Sneek 26-05-1996 justitiepred. 01
01 ds. mw. A.J. Nicolai (Aafke) 09-03-1997 kandidaat Groningen 10-08-2003 Drachten 01
01 ds. mw. M.S. van der Wal (Meinske Suzanna) (65%) 02-10-2005 kandidaat Utrecht 24-10-2007 Oudega Kolderwolde - Harich Ruigahuizen-pg -

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
ds. J.C. Kleijenburgh (Johannes Cornelis) ??-10-1672 Wolvega ??-03-1673 Wolvega
H. Belier (Hendrik) (vicaris) ??-??-1952 kandidaat ??-09-1953 pred. Balk
O. Weijsenfeld (Otto) 14-12-1974 Beilen 28-05-1978 pred. Makkum
ds. A. de Kleine (Albert) 01-05-1980 emeritus Harich 01-09-1985
mw. S.A.M. Bomer (Sarah) (p-t) ??-??-1985 ??-??-1987
ds. mw. W. Wiersma-Kuijt (Wijmpje) 17-05-1989 emeritus Harich 26-04-1992


Beroepen vacature 1892:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1893 G. Cazemier Exmorra
02 ??-10-1893 K. Havinga Den Ham-Ov
03 ??-04-1894 H.C. Lambers Rijperkerk
04 ??-05-1894 N. Warmolts kandidaat Gravelande
05 ??-08-1894 J.P. Hattink Nieuwerkerk aan den IJssel
06 ??-11-1894 D.T. Meinsma Ouddorp
07 ??-03-1895 G. Tjalma Veen
08 ??-05-1895 N.C. Bakker kandidaat Utrecht
09 ??-08-1895 P. Kuijlman Bunnik
10 ??-11-1895 J.J. van der Grient kandidaat Amsterdam
11 ??-12-1895 K. Kloosterman Tjerkgaast
12 ??-02-1896 J. Oosterhuis Vriezenveen
13 ??-05-1896 H. Haselager kandidaat


Beroepen vacature 1899:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1899 C.J. Oskam kandidaat Oudenrijn
02 ??-02-1900 J. van Rijs Tjerkwerd
03 ??-04-1900 A. van der Sluis Monster
04 ??-05-1900 M. Woudstra kandidaat Engwierum


Beroepen vacature 1907:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1907 G. Bolkestein kandidaat Hilversum


Beroepen vacature 1911:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1911 G. de Vries Gaast
02 ??-08-1911 L. Moolhuizen Wouterswoude


Beroepen vacature 1917:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1917 A.J. Wormgoor kandidaat Arnhem


Beroepen vacature 1920:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1920 G. Tichelaar Klundert
02 ??-01-1921 B. Dijkstra Longerhouw


Beroepen vacature 1930:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1930 G. de Wijk Ferwerd
02 ??-01-1931 J.C. Kromsigt Rinsumageest
03 ??-06-1931 J.R. Wolfensberger Cubaard
04 ??-07-1931 L. Boersma Oudega


Beroepen vacature 1942:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1942 S. Julius hulppred. Dieren > eerst aan
02 ??-09-1942 J.C.H. Jorg Sint Johannesga
03 ??-12-1942 J.M. de Vries hulppred. Sint Pancras


Beroepen vacature 1946:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1946 W.G. Meijering Haulerwijk
02 ??-07-1946 A. van der Lee De Krim


Beroepen vacature 1949:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1949 H.J. van Nie hulppred. Dedemsvaart
02 ??-06-1949 A.M. Lindenburg Nijbroek
03 ??-08-1949 D. Kramer Roden
04 ??-10-1949 F. Brouwer hulppred. Oostwest-Graftdijk


Beroepen vacature 1954:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1954 A.J. van Cruyningen vicaris Buurse


Beroepen vacature 1959:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1959 A.K. van der Schoot vicaris Drachten


Beroepen vacature 1965:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1965 M. Ruster Anjum
02 ??-11-1965 W.E. Steenbeek kandidaat Lisse
03 ??-02-1966 H.J. Oudhof kandidaat Bilthoven
04 ??-07-1966 G.A. Cnossen kandidaat Woerden
05 ??-08-1966 J. Groot Leiden


Beroepen vacature 1973:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1979 A. de Kleine Garijp


Beroepen vacature 1980:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1988 mw. W. Wiersma-Kuijt voorheen Putten-dg


Beroepen vacature 1989:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1992 mw. C. Inkelaar-de Mos kandidaat Utrecht
01 ??-01-1992 H.J. Inkelaar kandidaat Utrecht
02 ??-06-1992 G.B.J. Kozijn kandidaat Sneek


Beroepen vacature 1996:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1996 mw. A.J. Nicolai kandidaat Groningen


Beroepen vacature 2003:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-2005 mw. M.S. van der Wal kandidaat Utrecht


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

dinsdag 23 juli 2024