Joure-Terkaple Protestantse Gemeente


Classis: * Heerenveen
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Joure-Broek HG en Joure GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Joure-Terkaple opgericht in 19-06-2008:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Joure-Broek-hg en Joure-gk
-
- ds. J.H. Hamoen (Jan Henk) 19-06-2008 Joure-hg 12-04-2015 emeritus 00
- ds. P. Lindhout (Peter) (p-t) 19-06-2008 Joure-hg 25-06-2017 emeritus 00
- ds. E. Pijlman (Eduard) 19-06-2008 Joure-gk 22-05-2016 emeritus 00
- ds. C.G. Waringa (Cornelis Gerrit) 19-06-2008 Joure-gk 30-06-2008 emeritus 00
01 ds. M.W. Jans (Martin) (sinds 2014 jongerenpred. p-t) 22-02-2009 Oudemirdum Nijemirdum-pg
01 ds. mw. C. Ferrari-van Schuppen (Christien) 30-08-2015 Hengelo-Gld-pg
01 ds. P.J. Ros (Peter) 10-09-2017 Hasselt-gk
02 ds. mw. T.S. van der Schaaf (50%) 25-03-2018 hulpred. Joure-Terkaple-pg
-
predikant bijzondere werkzaamheden
ds. G. Toes (g.v. verpleeghuizen) 19-06-2008 Joure-hg

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
J. Knol (Jeroen) ??-04-2015
mw. C. Tigchelaar (Corry) ??-??-2009
mw. T. van der Schaaf (Tiny) ??-??-2017 ontheven Gorredijk-pg ??-??-2018 pred. Joure - Terkaple 01


Beroepen vacature 2008:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-2008 M.W. Jans Oudemirdum-Nijemirdum 01


Beroepen vacature 2015:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-2015 mw. C. Ferrari-van Schuppen Hengelo-Gld-pg 01


Beroepen vacature 2017 (vac. Lindhout):
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-2018 mw. T.S. van der Schaaf hulpred. Joure-Terkaple-pg 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024