Marrum-Westernijkerk Hervormde Gemeente


Classis: Dokkum
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Marrum-Westernijkerk opgericht in 1581:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Marrum-Westernijkerk-gk sedert 26-06-2001
-
ds. S.P. Feijtkema (Suffridus Paulus) ??-??-1581 ??-??-1582 Jorwerd
ds. J. Avernejus (Johannes) ??-??-1584
ds. S. Vibius (Sixtus) ??-??-1594 emeritus
ds. M. Crusius (Matthias) ??-??-1602
ds. G. Robberti (Gerardus)
ds. A. van Besten (Adolphus) ??-??-1609 ??-??-1627
ds. V. Corneli (Viglius) voorjaar 1628 Foudgum 21-04-1639
ds. J. Wemerus (Johannes) ??-05-1639 Twijzel ??-05-1673 overleden
ds. E. Viglius (Ernst) ??-10-1674 kandidaat 04-01-1715 overleden
ds. D. Meilsma (David) ??-10-1716 Garijp 22-03-1744 overleden 00
01 ds. E. Noordbeek (Elbertus) 27-06-1745 Scherpenzeel 06-03-1766 overleden 00
01 ds. J. Drage (Johannes) 12-07-1767 Pietersbierum 20-12-1796 overleden 00
01 ds. H. Muntingh (Henricus) 06-08-1797 Sloten-Fr. 07-07-1807 emeritus 04
01 ds. J.B. de Boer (Jother Balthazar) 01-12-1811 Minnertsga 27-06-1852 emeritus 00
03 ds. J.G. Zimmerman (Johan Georgius) 17-08-1856 Oosterbierum 30-06-1881 emeritus 00
02 ds. H.J. ter Haar Romeny (Hendrik Joannes) 22-04-1882 Wichmond 25-11-1888 Haren-Gr. 02
03 ds. P. Flieringa (Pieter) 02-06-1889 Babylonienbroek 08-11-1896 Scharnegoutum 01
01 ds. H. Gerbrandy (Hijltje) 04-04-1897 Woudsend 27-10-1929 emeritus 00
02 ds. T. Jonker (Tjalke) 12-01-1920 Joure 06-05-1934 Akkerwoude-Murmerwoude 01
02 ds. H.W. Cazemier (Hedde Wiebe) 23-09-1934 Gieterveen 27-05-1945 Wolvega 02
03 ds. M. Hanemaaijer (Maurits) 12-08-1945 Midlum 15-08-1948 Kampen 04
03 ds. B.E. van Buuren (Berend Eilko) 30-01-1949 Hoornsterzwaag 24-06-1956 Schildwolde 01
01 ds. K.M. de Bruijn (Karel Marinus) 09-09-1956 Nes-Wierum 07-01-1962 Leeuwarden-Huizum 04
02 ds. G. Wiltink (Gerrit) 06-05-1962 Heerhugowaard 10-09-1966 Oostermeer 01
03 ds. G.J. de Vries (Gerard Johan) 08-01-1967 Wons 09-01-1971 ontheven > leraar Dokkum 00
02 ds. T. Tijsma (Tie) 30-05-1971 Sexbierum 07-12-1975 Ootmarsum 06
01 ds. H. de Noo (Hendrik) 11-04-1976 Arnhem 02-11-1980 Appingedam 01
01 ds. mw. Y. Slik (Yvonne) 02-05-1982 Winsum-Oosterlittens 01-02-1987 Balk 02
01 ds. mw. M.W. van Hal (Marjan) (58%) 12-06-1988 kandidaat Utrecht 30-05-1993 ontheven 00
-
opgegaan in Marrum-Westernijkerk-pg sedert 30-08-2006


Beroepen vacature 1852:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 31-05-1853 G. Flieringa Menaldum
02 20-07-1853 J.G. Zimmerman Oosterbierum > afgekeurd
03 10-07-1855 J.G. Zimmerman (2e keer) Oosterbierum


Beroepen vacature 1881:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1881 A.J.T. Jonker Heerde
02 ??-12-1881 H.J. ter Haar Romenij Wichmond


Beroepen vacature 1888:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-12-1888 L.J. van Apeldoorn Tzum
02 ??-01-1889 J. Vermeer Zwolle
03 ??-03-1889 P. Flieringa Babylonienbroek


Beroepen vacature 1896:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1896 H. Gerbrandij Woudsend


Beroepen vacature 1929:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1929 J.H.C. Kamsteeg Heer-Hendrikskinderen
02 ??-10-1929 T. Jonker Joure


Beroepen vacature 1934:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1934 L. Knier Birdaard
02 ??-05-1934 H.W. Cazemier Gieterveen


Beroepen vacature 1945:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1944 M.H. Bolkestein (toez.) Jutrijp-Hommerts
02 ??-08-1944 J.A. de Vor (toez.) Roden
03 ??-05-1945 M. Hanemaayer Midlum


Beroepen vacature 1948:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1948 J. Scholten (toez.) Middelstum
02 ??-09-1948 C.J.L. Loor Anjum
03 ??-10-1948 B.E. van Buuren Hoornsterzwaag


Beroepen vacature 1956:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1956 K.M. de Bruijn Nes-Wierum


Beroepen vacature 1962:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1961 J.G. Huetink (toez.) Midwolda-Old
02 ??-12-1961 G. Wiltink Heerhugowaard


Beroepen vacature 1966:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1966 R. Holwerda (toez.) Heerenhoek
02 ??-08-1966 J. van t Kruis (toez.) Baardwijk-Drunen
03 ??-09-1966 G.J. de Vries (toez.) Wons


Beroepen vacature 1971:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1971 J.L. Ravesloot Veen
02 ??-02-1971 T. Tijsma Sexbierum


Beroepen vacature 1975:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1976 H. de Noo Arnhem


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024