Metslawier-Niawier Protestantse Gemeente


Classis: * Dokkum
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee
Voortgekomen uit: Metslawier-Nijawier HG en Metslawier GK

Predikanten van de Protestantse Gemeente Metslawier-Niawier opgericht in 25-4-2010:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
ontstaan na samenvoeging Metslawier-Nijawier-hg en Metslawier-gk
-
- ds. H. Veltman 25-04-2010 Metslawier-Niawier-hg 30-06-2011 emeritus 00
01 ds. L. Adema 02-02-2014 hulppred. Metslawier-Nijawier

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
mw. G. van der Galien-Dorenbos
ds. L. Adema 2013 Garijp 01-02-2014 pred. Metslawier Niawier 01


Beroepen vacature 2011:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-2013 L. Adema Garijp 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024