Oosterend Hervormde Gemeente


Classis: Franeker
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Oosterend opgericht in 1582:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.c.m. Hennaard-hg tot 27-10-2004
i.c.m. IJtens-hg sedert 01-01-1983 tot 27-10-2004
i.s.m. Oosterend-gk sedert 11-05-1986
bekend als hervormde gemeente Easterein
-
ds. T. Stalman (Thomas) ??-??-1582 ??-??-1584 afgezet
ds. B. Stoffels (Bauke) ??-??-1596 31-08-1601 Lollum
ds. W. van Meppel (Wibrandus) ??-??-1602 18-03-1605 Lutkewierum
ds. M.M. Laurman (Martinus Martinides) ??-??-1605 conrector Sneek ??-??-1614 Bergum
ds. F. Gualtheri (Franciscus) ??-??-1615 21-12-1638 overleden
ds. S. Atsma (Sibrandus) ??-??-1639 21-03-1678 emeritus
ds. D. Sylvius (Duco) ??-06-1678 Molkwerum 12-07-1719 emeritus
01 ds. B. Schotanus a Sterringa (Bernardus) 01-10-1719 Ouwsterhaule 13-09-1738 overleden 00
01 ds. P. de Gavere (Petrus) 25-10-1739 Wons 17-05-1798 emeritus 00
02 ds. J.F. de Roock (Joan Frederik) 23-12-1798 emeritus Deventer 07-06-1802 Sneek 01
02 ds. A.J. Hingst (Albertus Johannes) 15-08-1802 Gaastmeer 25-03-1860 emeritus 00
01 ds. W.A. Becking (Willem Arnold) 12-08-1860 Genemuiden 01-08-1872 overleden 01
01 ds. J.F.L. Muller (Johan Frederik Lodewijk) 18-01-1874 Harenkarspel 23-04-1882 Heenvliet 02
04 ds. J.J. van der Weijde (Jacobus Johannes) 01-10-1882 Balk 03-09-1906 overleden 00
03 ds. H. Haselager (Hendricus) 12-01-1908 Tzum 16-03-1924 Baambrugge 02
01 ds. G. de Vries (Geert) 25-05-1924 Stedum 13-05-1928 Heerde 05
03 ds. H. Guittart (Hendrikus) 28-10-1928 Ouwsterhaule 28-02-1932 Raamsdonk 01
02 ds. H.C.J. van Deelen (Hendrik Cornelis Jacobus) 05-06-1932 Oostermeer 27-06-1937 Vaassen 01
02 ds. P. ten Have (Poppo) 29-08-1937 Noordlaren 23-04-1944 catechesepred. 01
01 ds. W. Nijenhuis (Willem) 03-03-1946 Maasdam-Cillaarshoek 03-07-1949 Loosduinen 02
04 ds. C. de Bruin (Christiaan) 12-02-1950 Engelen 09-03-1969 emeritus 00
02 ds. C. Vijfhuizen (Cornelis) 28-09-1969 Nieuw-Buinen 05-06-1977 Dedemsvaart 03
01 ds. W.P. van der Hoeven (Willem Pieter) 02-04-1978 kandidaat Leek 09-10-1983 Amerongen 02
02 ds. C.P. Wijnberg (Cornelis Pieter) 11-05-1986 Gendringen 13-05-1990 Groesbeek 01
-
opgegaan in Oosterend-pg sedert 01-09-2013

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
R. Hoornsma Cannegieter ??-??-1860 hulppred. Zeerijp 1860
ds. A.A. Vermeulen ??-??-1944 emeritus Ned.Oost Indie 1945
A. Schouten ??-??-1945 hulppred. Amstelveen 1945 pred. Ned. Oost-Indie 02


Beroepen vacature 1798:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 13-06-1798 H. Munting Marrum
02 23-07-1798 J.F. de Rook emeritus Deventer


Beroepen vacature 1802:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 19-05-1802 P. Guldenarm IJlst
02 21-06-1802 A.J. Hingst Gaastmeer


Beroepen vacature 1882:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-03-1882 J.W. Felix Utrecht
02 ??-05-1882 P. Bartstra Wassenaar
03 ??-06-1882 J.J.A. Ploos van Amstel Reitsum
04 ??-07-1882 J.J. van der Weijde Balk


Beroepen vacature 1906:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1907 P. Heimens Visser IJlst
02 ??-08-1907 H. Schokking Vlaardingen
03 ??-10-1907 H. Haselager Tzum


Beroepen vacature 1924:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1924 G. de Vries Stedum


Beroepen vacature 1928:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1928 C.J. Schweitzer Workum
02 ??-05-1928 H.P. Fortgens Voorschoten
03 ??-08-1928 H. Guittart Ouwsterhaule


Beroepen vacature 1932:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-01-1932 J. van Kuiken Exmorra
02 ??-02-1932 H.C.J. van Deelen Oostermeer


Beroepen vacature 1937:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1937 J.J.F. Franck Hindeloopen
02 ??-06-1937 P. ten Have Noordlaren


Beroepen vacature 1944:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-11-1945 W. Nijenhuis Maasdam-Cillaarshoek


Beroepen vacature 1949:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1949 L. Tamminga Tjerkgaast
02 ??-07-1949 J. Haitsma voorheen Noord-Scharwoude-gk
03 ??-08-1949 A. Brill Nieuw-Scheemda
04 ??-11-1949 C. de Bruin Engelen


Beroepen vacature 1969:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1969 W. van der Wolk Middelstum
02 ??-05-1969 C. Vijfhuizen Nieuw-Buinen


Beroepen vacature 1977:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1977 W.P. van der Hoeven kandidaat Leek


Beroepen vacature 1983:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1984 K. Venema Emmen
02 ??-09-1985 C.P. Wijnberg Gendringen


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

donderdag 18 juli 2024