Roordahuizum-Idaard Hervormde Gemeente


Classis: Leeuwarden
Provincie: Friesland
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Roordahuizum-Idaard opgericht in :
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
bekend als Reduzum
-
01 ds. G. Knol 01-02-2009 Mantgum 12-06-2016 Bierum-pg 01
01 ds. mw. E. Geijlvoet (Liesbet) 01-07-2018 Aalsmeer-doops 08-01-2023 Sint Annaparochie-Sint Jacobiparochie 01


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024