Rottevalle Hervormde Gemeente


Classis: Buitenpost
Provincie: Friesland
Ring: Drachten
Digitale uitzending: nee

Predikanten van de Hervormde Gemeente Rottevalle opgericht in 1724:
ber*naamintredeherkomstafscheid
/losmaking
vervolgber**
i.s.m. Drachtster-Compagnie sedert 1935 tot 1984
i.s.m. Boornbergum sedert 1-4-1977 tot 1-12-1984
i.c.m. Drachtster-Compagnie sedert 1-12-1984
i.s.m. Drogeham sedert 2003
-
01 ds. A. Oudkerk (Adrianus) 17-09-1724 kandidaat Winsum 07-03-1734 Rijperkerk - Hardegarijp01
01 ds. P. van der Meer (Petrus) 18-09-1735 kandidaat 29-11-1735 overleden 00
02 ds. M. Steenwijk (Martinus) 17-08-1738 kandidaat 03-09-1743 Surhuisterveen 01
01 ds. E. Penninga (Everhardus) 26-07-1744 Nesserland (Ost-Friesland) 10-10-1745 Garijp - Suameer 01
01 ds. M. Rost (Michael) 26-12-1745 kandidaat 19-04-1750 Schiermonnikoog 01
01 ds. G. Schortinghuis (Gerhardus) 20-09-1750 kandidaat 31-05-1761 Koudekerke 03
02 ds. F. van der Sloot (Fredericus) 23-08-1761 kandidaat 12-07-1762 overleden 00
01 ds. H. Groenman (Henricus) 24-10-1762 kandidaat 10-08-1783 Drogeham – Harkema 04
02 ds. S. Winsemius (Sibrandus) 09-11-1783 Suawoude 27-09-1789 Stiens 01
01 ds. G. Roorda (Gerrit) 25-04-1790 kandidaat Heerenveen 14-10-1792 Tinallingen 01
02 ds. T. van Rhee (Theodorus) 24-11-1793 Kuinre 06-11-1796 Lutjegast 01
01 ds. J. Brouwer (Jacobus) 11-06-1797 kandidaat 27-04-1806 Stiens 01
01 ds. W. Mebius (Wybe) 27-07-1806 kandidaat Rijperkerk 27-10-1811 Jelsum 01
01 ds. J.J. Florison (Johannes Jacobus) 18-10-1812 Goingarijp 05-01-1817 overleden 00
01 ds. P. Sijtsema (Pieter) 16-03-1817 hulppred. Rottevalle 28-06-1818 Oostrum – Jouswier 01
01 ds. J. Bolt (Jan) 22-11-1818 kandidaat 18-11-1836 overleden 00
01 ds. T. Pijttersen (Tjeerd) 26-11-1837 kandidaat 25-04-1841 Wijnjeterp – Duurswoude 01
01 ds. P.A. Koppius (Pieter Adrianus) 31-10-1841 kandidaat 05-06-1853 Hempens 01
01 ds. H. Wijbelingh (Henderikus) 29-01-1854 kandidaat 20-04-1873 emeritus 01
02 ds. J. Dommisse (Jacobus) 04-10-1874 Stavoren 22-10-1882 Aduard 07
01 ds. M. Lotz (Maximiliaan) 15-04-1883 Herwijnen 21-11-1886 Ransdorp 06
04 ds. I. Mouthaan (Isaac) 25-03-1888 Egmond aan Zee 31-08-1890 Bergeijk 04
04 ds. M.J.A. Bouwers (Marcus Jan Adriaan) 06-05-1894 kandidaat 14-06-1896 Veenwouden 01
03 ds. S.C. Kijlstra (Sibillus Catharinus) 18-07-1897 Engelum 24-09-1899 emeritus 00
05 ds. J.A. Visscher (Johannes Antonie) 30-08-1903 kandidaat Leidschendam 15-09-1909 bijz. werk 01
02 ds. P. Beijer (Pieter) 06-03-1910 Sebaldeburen 31-03-1918 Foudgum - Raard 01
03 ds. J.H.G. Stap (Jan Hendrik Gustaaf) 06-10-1918 Brussel (Belgie) 14-11-1920 Nes – Wierum 01
01 ds. J.H. Klein Wassink (Jan Hendrik) 30-09-1923 kandidaat Leeuwarden 26-06-1927 Culemborg 05
02 ds. H. de Vos (Harmen) 02-10-1927 Akersloot 06-05-1928 Sneek 01
05 ds. F. Oort (Frans) 21-07-1929 kandidaat Rockanje 07-08-1932 Havelte 01
01 ds. K. Terpstra (Klaas) 30-06-1935 Drimmelen 01-08-1937 bijz. werk: VCJC 01
01 ds. H. de Boer 28-11-1937 Beers 01-10-1939 Oudkerk - Roodkerk 01
01 ds. P. Miedema (Pieter) 07-04-1940 hulppred. Joure 13-07-1947 Dwingeloo 02
01 ds. R. Klooster (Rienk) 02-10-1977 kandidaat Rottevalle 05-06-1983 Westerwird 01
01 ds. mw. A.E. Veerman – van Dijk 24-08-2003 kandidaat Utrecht 30-08-2009 Wommels – Hidaard 01

Hulppredikanten:
ber*naamvanafherkomsttotvervolgber**
L. Antonides (Livius) ??-??-1737
B.J. Tergarst ??-??-1743 ??-??-1744
P. Sytsema (Pieter) ??-??-1817 kandidaat 15-03-1817 pred. Rottevalle
mej. G. Klunder ??-??-1948 Eernewoude
L. Boon 01-04-1959
J.W. Lamberts ??-??-1966 hulppred. Finkum ??-??-1976 hulppred. Oosterwolde (Fr.)
ds. J. Walstra ??-??-1985 emeritus Wommels


Beroepen vacature 1735:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-10-1736 L. Antonides hulppred. Rottevalle > eerst aangenomen
02 ??-08-1738 M. Steenwijk kandidaat


Beroepen vacature 1761:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-06-1761 H. Pols (na loting) Oudehorne
02 28-07-1761 F. van der Sloot kandidaat


Beroepen vacature 1783:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 04-09-1783 S. Winsemius Suawoude
02 23-09-1783 S. Winsemius (2e keer) Suawoude


Beroepen vacature 1792:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 09-07-1793 T. van Rhee Kuinre
02 20-08-1793 T. van Rhee (2e keer) Kuinre


Beroepen vacature 1873:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1874 E.P.J. Jongsma Zwaagwesteinde
02 ??-08-1874 J. Dommisse Stavoren


Beroepen vacature 1886:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1887 H.U. Thoden van Velsen Gorssel
02 ??-04-1887 J.R. van Eerde Sint Annaparochie
03 ??-08-1887 H.J. Groenman Kropswolde
04 ??-11-1887 J. Mouthaan Egmond aan Zee


Beroepen vacature 1890:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1891 C.J. van Arkel Noordwijkerhout
02 ??-11-1892 F. Sinninghe Damste kandidaat Wirdum (Fr.)
03 ??-08-1893 K. Janzen Veessen
04 ??-11-1893 M.J.A. Bouwers kandidaat


Beroepen vacature 1896:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1896 B.H. Gust kandidaat
02 ??-11-1896 A.O. Heslinga kandidaat
03 ??-04-1897 S.C. Kijlstra Engelum


Beroepen vacature 1899:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1901 H.H. Brucherus Cleveringa kandidaat Groningen
02 ??-05-1902 K.K. de Jong kandidaat Workum
03 ??-06-1902 S. Cuperus kandidaat Boksum
04 ??-09-1902 V.L. Visser kandidaat Deersum
05 ??-04-1903 J.A. Visscher kandidaat Leidschendam


Beroepen vacature 1909:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-08-1909 P. Beijer Sebaldeburen > vernietigd
02 ??-01-1910 P. Beijer (2e keer) Sebaldeburen


Beroepen vacature 1918:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1918 F. Siega Hijkersmilde
02 ??-05-1918 L.Th. Wieten Zwaagwesteinde
03 ??-06-1918 J.H.G. Stap Brussel


Beroepen vacature 1918:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-07-1923 J.H. Klein Wassink kandidaat Leeuwarden


Beroepen vacature 1927:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-04-1927 J. Dikboom Schiermonnikoog
02 ??-07-1927 H. de Vos Akersloot


Beroepen vacature 1928:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-05-1928 A. Noorman kandidaat Utrecht
02 ??-08-1928 A. Burger kandidaat Oosterwierum
03 ??-11-1928 A.J.P. Boeke Schoorl
04 ??-03-1929 J.H. Smit Sibinga Nieuwkoop-rem
05 ??-05-1929 F. Oort kandidaat Rockanje


Beroepen vacature 1932:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-02-1935 K. Terpstra Drimmelen


Beroepen vacature 1932:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-??-1935 P.P. Miedema


Beroepen vacature 1977:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 ??-09-1977 R. Klooster kandidaat Rottevalle


Beroepen vacature 2003:
ber***datumnaam beroepeneherkomstber****
01 07-05-2003 mw. A.E. van Dijk kandidaat Utrecht


*: Aantal uitgebrachte beroepen in voorafgaande vacaturetijd.
**: Aantal uitgebrachte beroepen op predikant tijdens verblijf.
***: Aantal van uitgebrachte beroepen.
****: Aantal van ontvangen beroepen door betrokkene.

maandag 15 juli 2024